Budim i Pešta. Spojeni Dunavom su samo jedna reč i jedan grad - Budimpešta. Grad parkova i zelenila, prelepih mostova, jedinstvene arhitekture, brojnih spomenika… Brdo Gelert i Citadela, Budimska tvrđava i Kraljeva palata, Parlament i Opera Oktagon, Trg heroja sa spomenikom Milenijumu, Andraši bulevar i Vaci ulica… Čarde i zanosna muzika, vrhunska vina i nadaleko čuveni gastronomski specijaliteti. Budimpešta, uvek i u svako doba kraljica Dunava..

Program putovanja:
1.dan BEOGRAD - SEGEDIN - BUDIMPEŠTA
Sastanak putnika na parkingu u bloku 42 na Novom Beogradu, preko puta Buvlje pijace (ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe) u 06:30 sati. Polazak autobusa u 07:00 časova. Vožnja preko Novog Sada i Horgoša sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Segedin. Dolazak u Segedin. Po dolasku obilazak Segedina, grada koji leži na ušću reke Mureš u Tisu. Segedin danas predstavlja savremeni, uređeni, univerzitetski grad, sa brojnim palatama i bulevarima, i brojnim turističkim atrakcijama. Obilazak glavnog gradskog trga (Sečenji trg), Gradske kuće, Trga Klauzal, ulica Karaš, Dolgonjič trg, biblioteke Šomođi, Trga Aradskih mučenika, Trga Dom, Srpske pravoslavne crkve. Slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazak za Budimpeštu. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
2.dan BUDIMPEŠTA
Doručak. Nakon doručka polazak na panoramsko razgledanje grada sa obilaskom brda Gelert i Citadele, budimske tvrđave i kraljevske palate na Budimskom brdu, razgledanje najstarijeg dela Budima, Crkve Matijaša Korvina i Ribarske kule, spomenika Vuku Karadžiću… Vožnja lančanim mostom, Parlament, Trg Heroja sa monumentalnim spomenikom “Milenijum”. Slobodno vreme. Popodne fakultativna vožnja brodom po Dunavu. Uveče fakultativna večera u čardi uz program i muziku. Noćenje.
3.dan BUDIMPEŠTA - SENT ANDREJA - BEOGRAD
Doručak. Nakon doručka polazak za Sentandreju, gradić severno od Budimpešte, nekadašnje sedište srpskog patrijarha. Danas je Sentandreja poznato turističko mesto, stecište boema i umetnika. Obilazak spomenika Vuku Karadžiću, spomen kuće Jakova Ignjatovića, Saborne i Preobraženske crkve. Slobodno vreme za šetnju trgovačkim i turističkim centrom Sentandreje. Gradić obiluje radnjama sa suvenirima, antikvarnicama, buticima, restoranima, poslastičarnicama. Slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazak za Beograd. Vožnja teritorijom Mađarske i Srbije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd u večernjim satima.

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
prevoz turističkim autobusom ili mini-busom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelima 4* na bazi 2 noćenja sa doručkom u Budimpešti, doručak - buffet servis (samoposluživanje)
razgledanje gradova prema programu sa stručnim vodičem
vodič tokom putovanja, troškovi organizacije i realizacije putovanja.
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
međunarodno putno zdravstveno osiguranje
individualni troškovi
fakultativni izleti
ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalitete navedene u programu.

FAKULTATIVNI IZLETI:
vožnja brodom po Dunavu - 15€
večera u čardi uz program i muziku - 25€.

NAČIN PLAĆANJA: Cena aranžmana je izražena u EUR. Plaćanje dinarsko po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje - gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

VAŽNE I OPŠTE NAPOMENE:
Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Mađarske.
Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2016 od 25.01.2016. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300050806 od 25.01.2016.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad" Beograd, 25.01.2016. Belvi d.o.o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share →