Galerija fotografija

Opšte informacije

Lefkada Vila Thalero 

Mesto Ligia
Vila se nalazi na 300m od obale mora.
Najam noćenje
Autobus ili sopstveni

-20%( OBRAĈUNAVA SE NA CENE IZ TABELE ) -popust ne vazi za smenu 26.05.-07.06.

Vila Thalero

Opis Smeštaja

Lefkada - Ligia/ Grčka
Sadržaj vile: dvospratni kompleks sa prizemljem, koji se sastoji iz više objekta u kojima su raspoređeni dvokrevetni i trokrevetni studiji, prostrano i lepo uređeno dvorište sa obiljem zelenila, bazen sa ležaljkama i bar.
Sadržaj studija: kompletno opremljenu čajnu kuhinju, kupatilo ( TUŠ/WC ), klima uređaj (posebno se plaća, 5eur po danu), TV, balkon. 

Uslovi i napomene

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

a) UPLATA U CELOSTI

b) UPLATA DO POLASKA
- 30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
c) ODLOŽENO PLAĆANJE
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do 15.12.2016.(uz doplatu od 1.5% po mesecu, na deo koji se plaća odloženo)
d) KREDITI BANAKA
e) PLATNE KARTICE

POPUSTI:
- deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju krevet)
- deca od 2 – 12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe plaćaju 20 € + dinarski deo (imaju sedište u autobusu, nemaju krevet)
- deca od 2 – 12 godina popust 30% na devizni deo u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju krevet)
- spajanje smena – cena druge smene se umanjuje 40 € za odrasle i 20 € za decu (odnosi se samo na paket aranžman, putnici koji putuju sopstvenim prevozom ne ostvaruju ovaj popust), popust se ne ostvaruje ukoliko je smena obeležena zvezdicom.
- putnici koji polaze iz Niša, Leskovca,Vranja i ostalih mesta južnije od Niša – popust 10€ ( popust se ne ostvaruje ukoliko je smena obeležena zvezdicom, kao ni kod specijalnih ponuda )
DOPLATE:
- za 1/1 sobu 85 % od cene aranžmana za 1/2 sobu ( doplata je na deviznom delu )
- za klima uređaj – 4 do 7 € dnevno po smeštajnoj jedinici (odnosi se za smeštajne objekte koji poseduju klima ureĎaj, a korišćenje nije uključeno u cenu) – doplata se vrši na licu mesta
- za polupansion (doručak + večera – meni, klasičan način usluživanja) u nekom od lokalnih restorana – 15 € dnevno po osobi

NAPOMENA:

- U studio/apartmane se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaka soba ima tuš/WC.
- Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
- Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, TV, klima uređaj...)

ARANŽMAN OBUHVATA:

- prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
- najam izabranog smeštaja na bazi 10 noćenja
- usluge licenciranog pratioca grupe
- usluge predstavnika organizatora aranžmana ili ino-partnera na destinaciji
- troškove organizacije i voĎenja aranžmana

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 35.000 €) – 11 € (osobe od 19 – 64 god.), 5 € (deca 0 – 18 god.), 24 € (osobe od 65 – 84 god.)
- održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu
- fakultativne izlete i ulaznice

Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.

NAPOMENE:
- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
- Turistička agencija odreĎuje mesto polaska i povratka. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu)
- Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviĎenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja pre početka aranžmana.
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Molimo Vas da paţljivo proĉitate Opšte uslove putovanja
- Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br. 61/2010. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije VIVA. Aranžman je raĎen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Program putovanja

SA PREVOZOM

1. Dan – Polazak iz Beograda u poslepodnevnim časovima sa Lastine autobuske stanice (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme polaska autobusa). Polazak iz Niša sa velikog parkinga kod Tempa (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju prema Grčkoj.
2. Dan – Dolazak u jutarnjim časovima. Smeštaj od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska).
2 – 11. Dan – Boravak na bazi 10 noćenja u izabranom smeštaju na bazi odabrane usluge.
12. Dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 časova. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije). Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
13. Dan – Dolazak u Niš i Beograd u prepodnevnim časovima.

Autobuski prevoz

SOPSTVENI PREVOZ:
CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE 40 € za odrasle i 20 € za decu ( umanjenje ne vaţi ukoliko je smena obeležena zvezdicom )

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana)
SUBOTICA- parking kod radničkog univerziteta- 25 EUR
BAĈKA TOPOLA- OMV pumpa na auto-putu -25 EUR
VRBAS- DAKI pumpa na auto-putu -25 EUR
SRBOBRAN- DAKI pumpa na auto-putu- 25 EUR
NOVI SAD- parking kod železničke stanice- 15 EUR
KIKINDA- kod hotela “Narvik”- 20 EUR
ZRENJANIN- OMV pumpa kod glavne autobuske stanice- 15 EUR
PANĈEVO- kod hotela “Tamiš”- 10 EUR
ŠABAC- parking kod Intereksa- 20 EUR
SREMSKA MITROVICA- kod hale “Pinki”- 20 EUR
RUMA- kod tržnog centra “Atrium”- 20 EUR

OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz auto put Beograd – Niš, kao i na magistralnom putu Niš – Tabanovce (granica sa Makedonijom)

Share →

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.