• Nea Kalikratia 2018 Vila Mariana

Galerija fotografija

Opšte informacije

Vila Mariana

Nea Kalikratia
Najam apartmana
Udaljenost 100m od plaže
Autobuski ili sopstveni

Nea Kalikratia 2018 Vila Mariana

Kasandra,Nea Kalikratia / Grčka

Vila se nalazi 100m od plaže, Nea Kalikratia.
Sadržaj hotela: Studiji za četiri osobe, apartmani za četiri i pet osoba na visokom prizemlju, prvom i drugom spratu
Sadržaj studija: kuhinjski blok, televizor, klima uređaj, kupatilo, terasa i WiFi.

Uslovi i napomene

POPUSTI:
- Deca do 1,99 god na smeštaju i prevozu su gratis (dele ležaj i sedište u autobusu sa odraslom osobom)

- Dete do 5,99 god na zajedničkom ležaju – plaća autobusku kartu prema mestu polaska

- Treće dete u porodici (do 11.99god) na prevozu i smeštaju je gratis (na prevozu koristi svoje sedište, na smeštaju pomoćni ležaj ili zajednički ležaj – zavisi od smeštajnog objekta)

PORODIČNI PAKETI: UŠTEDITE 10%! Za porodice: 2 odrasle osobe i dvoje dece do 12 godina, odobravamo popust u iznosu od 10% od ukupne cene aražmana! Popust se ostvaruje samo ukoliko svaki član porodice ima svoj ležaj na smeštaju - odnosno sedište
Aranžman obuhvata

NAPOMENA - cena aranžmana je garantovana samo za uplaćeni iznos, ostatak aranžmana je podložan promeni usled promene kursa evra.

Napomena: sve cene u tabelama date su u eurima, a plative su isključivo u dinarskoj protivvrednosti prema prodajnom kursu ProCredit Banke na dan uplate,gotovinom,čekovima građana,platnim karticama ili uplatom na tekući račun Organizatora putovanja. Cena aranžmana garantovana je samo za uplaćeni deo ukupne sume, ostatak je podložan promeni u slučaju velike oscilacije kursa na monetarnom tržištu. Prilikom sklapanja ugovora korisnik aranžmana se opredeljuje za jedan od sledećih načina plaćanja:

1.UPLATA U CELOSTI PRE PUTOVANJA
- Akontacija 30% prilikom sklapanja ugovora

- Ostatak u jednakim mesečnim ratama svakog 15. u mesecu, tako da ceo iznos bude uplaćen minimum 14 dana pre početka korišćenja aranžmana

- Za smene u maju plaćanje se vrši u celosti do polaska

2.UPLATA NA RATE – ČEKOVI GRAĐANA
- Akontacija 30% prilikom sklapanja ugovora

- Ostatak u jednakim mesečnim ratama. Rate dospevaju svakog 15-og u mesecu,a poslednja rata dospeva 15.12.2016. godine. Pre početka korišćenja aranžmana rate se uplaćuju unapred, a za rate koje dospevaju na naplatu posle iskorišćenog aranžmana – minimum 14 dana pre početka korišćenja aranžmana deponuju se čekovi građana po prodajnom kursu Pro Credit Banke na dan deponovanja.

3.UPLATA NA RATE – ADMINISTRATIVNA ZABRANA
- Akontacija 30% prilikom sklapanja ugovora

- Za ostatak Poslodavac korisnika usluga u roku od dva radna dana donosi Rešenje o administrativnoj zabrani ( formular korisniku izdaje Organizator I jedan overen primerak Rešenja korisnik vrati Organizatoru, a najkasnije 14 dana pre početka korišćenja aranžmana). Rate dospevaju do 15. u mesecu, a zadnja rata dospeva 15.12.2016. godine. Preostali iznos duga koji ide preko administrativne zabrane obračunava se po prodajnom kursu ProCredit Banke na dan izdavanja Rešenja o administrativnoj zabrani. Organizator zadržava pravo da vrši odabir pravnih lica čija Rešenja o administrativnoj zabrani prihvata.

4. UPLATA NA RATE – KREDITNIM KARTICAMA
- kreditnim karticama: Visa, Master, Maestro, American Express, Dina

ARANŽMAN OBUHVATA
- prevoz turističkim autobusom (klima, audio-video oprema) na izabranoj relaciji,(Cene prevoza navedene su u tabeli Informacije o autobuskom prevozu i nisu sastavni deo cene aranžmana, osim tamo gde je to posebno naznačeno!)
- smeštaj u izabranom objektu (po programu),
- organizaciju i vođstvo puta.
ARANŽMAN NE OBUHVATA
- zdravstveno osiguranje do 30.000 eura, koje se može uplatiti u agenciji po ceni Sava osiguranja
- sve ostalo što nije predviđeno i obuhvaćeno aranžmanom.

Program putovanja

1.-2. dan NOVI SAD-NEA Kalikratia Polazak za Halkidiki iz Novog Sada u 16:00h sa parkinga ispred Lokomotive, iz Beograda u 18:00h sa parkinga u Bloku 42, Novi Beograd preko puta Buvlje pijace, iz Niša u 22:00h sa parkinga Hiper marketa „TEMPO“ ul.Bulevar 12 febuar br.80. Vožnja autobusom, autoputem Beograd-Niš (Košuta, Jagodina, Paraćin, Niš, Leskovac, Vranje), preko graničnog prelaza Preševo, graničnog prelaza Evzoni. Dolazak u Nea Kalikratiu u prepodnevnim satima. Smeštaj u programom predviđene objekte. Usluga po programu. Noćenje.

3.-12. dan NEA Kalikratia Slobodni dani za individualna razgledanja, posete i odmor. Usluga po programu. Noćenje.

12./13. dan NEA KALIKRATIA–NOVI SAD Napuštanje smeštajnih kapaciteta do 9:00h. Slobodno vreme do polaska autobusa. Polazak autobusa u popodnevnim časovima za Novi Sad. Putovanje preko graničnog prelaza Evzoni, graničnog prelaza Preševo, Vranja, Leskovca, Niša, Paraćina, Jagodine, Košute. Dolazak u Novi Sad predviđen za rane prepodnevne sate. Kraj programa.

Napomene

VAŽNE NAPOMENE i izvodi iz Opštih uslova putovanja:

- Svi autobusi su sa licenciranim pratiocem grupe, (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvadenih usluga pida, hrane i dr. tokom putovanja), sa svom potrebnom tehničkom dokumentacijom o ispunjenosti propisa za prevoz putnika u domadem i međunarodnom saobraćaju.
- Vreme polaska i povratka autobusa proveriti u agenciji i kod predstavnika dan pre polaska, odnosno povratka, te u slučaju kašnjenja ili nedolaska putnika na mesto polaska ili povratka autobusa, agencija ne preuzima odgovornost.
- U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. WC nije u upotrebi. U slučaju nepoštovanja ovih odredaba, pratilac grupe de uskratiti dalji prevoz putniku.
- Bebe i deca do 12 godina moraju imati svoje sedište (ne mogu biti u krilu).
- Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili pporodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Ukoliko putnik ipak želi rezervaciju određenog sedišta rezervacija će se izvršiti uz uplatu od 20 eur u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan uplate.
- Dolazak autobusa na odredište je u prepodnevnim satima, a povratak u mesto polaska u jutarnjim satima (osim iz Turske kada je u popodnevnim satima ili u slučajevima više sile).
- Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim isključenjima, benzinskim pumpama, restoranima i motelima na putu Novi Sad – Preševo, Novi Sad - Dimitrovgrad i Niš - Batrovci, kao i gradovima udaljenim do 20 kilometara od glavne maršrute (o čemu odlučuje isključivo agencija i nema obavezu obaveštavanja putnika o tome). Iskrcaj putnika i broj mesta iskrcaja putnika pre konačnog mesta odredišta (npr. usputna letovališta i hoteli udaljena od glavne maršrute do 20 kilometara) su u isključivoj nadležnosti agencije i ona nema obavezu obaveštavanja putnika o tome (broju iskrcaja).
- U slučaju dodatnog transfera autobusom ili manjim vozilom (npr. Beograd - Novi Sad, Nea Moudania - Neos Marmaras i slični) moguće je čekanje do šezdeset minuta. Za destinacije sa istim vremenom i datumom polaska u zavisnosti od broja putnika jedan autobus će raditi transfer do Niša, gde de se vršiti razmeštaj putnika po destinacijama i autobusima. Agencija određuje mesta polaska i dolaska autobusa, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima na maršruti, kao i motel Predejane ili Džep, u trajanju od 20 – 60 minuta. Zadržavanje u povratku u “free shop-u“ je od 20 – 30 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veda od uobičajne, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi ili skrati, predviđene pauze (uključujući i “free shop“).
- Agencija prevozi putnike do objekta smeštaja onoliko koliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami. Uplatom prevoza smatra se da je putnik pročitao navedene
napomene i izvode i da prihvata sve gore navedeno, bez prava na naknadni prigovor i žalbu.
PRTLJAG: Cena prevoza obuhvata i prevoz do dva komada ličnog prtljaga, neophodnog za vreme letovanja. U slučaju vedeg broja prtljaga, prevoznik ili Organizator putovanja (u interesu komfora ostalih putnika) nede primiti višak prtljaga, kao ni drugu robu koja nije za ličnu upotrebu. Obeležite vaš prtljag: ime, prezime, telefon. U slučaju gubitka lakše de biti pronađen. Za zaboravljene stvari agencija kao prevoznik ne odgovara.
PREVOZNIK: Preduzede NITRAVEL je glavni – primarni prevoznik putnika Organizatora putovanja NITRAVEL. To ne znači da de svi putnici biti u autobusima preduzeda NITRAVEL. Zbog većeg broja putnika od predvidjenog ili iz tehničkih razloga (zakašnjenje usled saobraćajne gužve, kvara i slično), Organizator putovanja, po potrebi, može angažovati bilo kog drugog prevoznika i autobus istog kvaliteta, za svoje potrebe, a da o tome ne obavesti svoje partnerske agencije i putnike. U slučaju kvara autobusa tokom trajanja putovanja, koji se ne može otkloniti u roku od dva sata, Organizator putovanja de obezbediti drugi autobus, istog ili sličnog kvaliteta, u najkraćem mogućem roku.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) ved je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratit.
-Zbog vaše bezbednosti, pridržavajte se uputstava pratioca grupe. Posada autobusa je odgovorna za tok i bezbednost vašeg putovanja pustite ih da neometano rade svoj posao. Ako imate primedbe na njihov rad obratite se agenciji nikako vozaču,
nervozan vozač nije dobar vozač.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja T.A. Nitravel licenca O.T.P.87/2010

Autobuski prevoz

SOPSTVENI PREVOZ: Putnik koji je kao vrstu prevoza odabrao sopstveni prevoz, dužan je da minimum dan pre polaska na put kontaktira agenciju zbog dobijanja vouchera za smeštaj u odabrani objekat. Putnici koji putuju sopstvenim prevozom dobide i broj telefona osobe zadužene za kontakt na destinaciji – radi lakšeg pronalaženja objekta ili ukoliko bude potrebna pomod. Putnici na sopstvenom prevozu dužni su da se raspitaju o pravilima i Zakonima vezanim za prelazak vozila preko granice, pomodi na putu itd kod nadležnih organa (AMSS, Mup R Srbije, Konzularno odeljenje R Grčke).
U AUTOBUSU - VI STE ČLAN GRUPE - MOLIMO POŠTUJTE GRUPU, GRUPA ĆE POŠTOVATI VAS
-minimum na autobuskom prevozu da bi došlo do realizacije puta je 35 putnika, u protivnom organizator zadržava pravo otkaza do 5 radnih dana pred početak aranžmana,
-minimalan broj putnika za polazak iz Novog Sada i Beograda je 20 putnika
Postoji mogudnost ulazaka i na usputnim stanicama na autoputu koje nisu navedene u tabeli, ali isključivo na mestima predvidjenim za stajanje (parking, pumpa, motel, restoran). Zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama ili u zaustavnoj traci autoputa zbog ukrcaja putnika!
TOKOM SEZONE, MOGUDA JE PROMENA MESTA I VREMENA POLASKA! Putnik je DUŽAN da se LIČNO informiše u agenciji o mestu i vremenu polaska, jedan dan pred put. Putnik je u obavezi da na dogovorenom mestu polaska bude 30 minuta pre ugovorenog vremena polaska.

* POLASCI IZ SUBOTICE (PARKING IZA RADNIČKOG KOD RAMPE) – SENTE (ISPRED AGENCIJE DOMUS) –KANJIŽE (CENTAR STAJALIŠTE KOD PARKA) – BAČKA TOPOLA (VAŠARIŠTE) - DOPLATA 20 EUR
* ZRENJANINA - DOPLATA 15 EUR
* ZAJEČAR – BOR SA KUĆNE ADRESE DOPLATA - 25 EUR
U SLUČAJU MANJEG BROJA PUNIKA TRANSFER DE SE OBAVLJATI PUTNIČKIM KOMBI VOZILIMA. MINIMALAN BROJ ZA TRANSFER 4 PUTNIKA.

2016-03-31_1500

Share →

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.