PIVSKA AVANTURA PRAG – MINHEN
6 dana autobusom – 3 noćenja
09.10.2019.-14.10.2019.
CENA PO OSOBI 169

PIVO – Svetlo, tamno, crveno, lager, pšenično, pils, premijum… Da li je važno? Običnim ljudima svakako nije, ali Vama – PRAVIM LJUBITELJIMA OVOG BOŽANSKOG NAPITKA – svakako jeste. Otputujte sa nama na ovu avanturu i upoznajte istoriju evropskog pivarstva, a ko to bolje može da radi od Čeha i Nemaca. Samo sa nama, 6 dana, 4 pivnice i veliki broj znamenitosti i naravno litre i litre piva.

DAN 1. (09.10) – BEOGRAD – NOVI SAD – SUBOTICA…
Polazak autobusa sa parkinga ispred Arene u 19:00 sati, potom sa parkinga kod « Lokomotive » na železničkoj stanici u Novom Sadu u 21:00. Nezaboravno putovanje je počelo. Noćna vožnja preko Mađarske, Austrije do Češke sa kraćim usputnim zadržavanjima na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice…
DAN 2. (10.10)Češke Budojeovice – Prag
Dolazak u Češke Budojeovice u prepodnevnim satima. Sledi panoramsko razgledanje grada i poseta čuvenoj pivnici ˇBUDVARˇ obilazak pivnice i degustacija. Posle obilaska polazak za Prag, po dolasku Smeštaj u hotel i slobodno vreme. U večernjim satima organizovana poseta nekoj od čuvenih Praških pivnica gde uz pivo i hranu nastavljamo druženje do kasnih sati. Povratak u hotel. Noćenje.
DAN 3 (11.10) – PRAG
Doručak. Posle doručka polazak u obilazak Staropramenske pivnice i degustacija uz zanimljivu priču o pivu. Posle obilaska odlazimo u panoramsko razgledanje grada a nakon toga ostaje vam slobodno vreme za uživanje u samostalnom obilasku grada. U večernjim satima organizujemo za vas vožnju brodićem po Vltavi i razgledanje ovog veličanstvenog grada sa reke. Povratak u hotel i noćenje.
DAN 4 (12.10) PRAG – PLZEN – MINHEN
Doručak. Posle doručka napuštamo hotel i polazimo za Plzen. Nakon sat i po vožnje stižemo u prestonicu svetlog Pils piva. Sledi obilazak grada i  poseta čuvenoj Pilsner Urquell pivnici. Slobodno vreme do polaska za Minhen. Dolazak u Minhen u večernjim satima i smeštaj u hotel nakon čega je organizovana poseta nekoj od pivnica gde možemo uz kobasice i sada već Nemačka piva uživati u celonoćnoj zabavi. Povratak u hotel. Noćenje.
DAN 5 (13.10) – MINHEN
Doručak. Nakon doručka napuštamo hotel i odlazimo u panoramsko razgledanje grada, kao nastavak obilaska pivara, ali ovog puta idemo u Lowenfutterung gde ćemo biti posluženi pivom i bavarskim perecama. Nakon obilaska slobodno vreme u Minhenu. Sastanak na dogovorenom mestu i polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Austrije, Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima.
DAN 6 (14.10) –…NOVI SAD – BEOGRAD
Dolazak u Novi Sad i Beograd u prepodnevnim satima, a zavisno od zadržavanja na granici.

U cenu putovanja je uračunato:

-prevoz autobusima visoke turističke klase na ralacijiama prema programu,
-smeštaj u hotelu u Pragu sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom,
-smeštaj u hotelu u Minhenu sa 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom
-panoramsko pešačko razgledanje Praga, Minhena, Čeških Budejovica, I Plzena u trajanju od 1-3 sata sa vodičem na srpskom jeziku
-turističko vođstvo puta,
-troškove organizacije putovanja.

U cenu putovanja nije uračunato:

-fakultativne izlete (navedeni i opisani u nastavku programa),
-karte za javni prevoz,
-individualne i unapred nepomenute troškove putnika,
-Večere I izlaske u pivnice,
-obavezne ulaznice za sledeće fabrike piva ( Budvar 10€, Staropramen 12€, Pilsener Urquell 12€, Lowenbrau 15€ ),
-međunarodno zdravstveno osiguranje.

NAPOMENA: minimalni broj prijava za realizovanje fakultativnih izleta je 25 putnika.

Uslovi i način plaćanja:

-Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu UniCredit Bank BEOGRAD banke na dan uplate.
-gotovinski – uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
-kreditnim karticama BANCA INTESA do 6 meseci bez kamate
-uplatom preko računa

VAŽNE NAPOMENE:

– Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno i šta nije uključeno u cenu.
– Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.casatravel.rs – Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod javnog notara.
– Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj 100133931 kod kompanije „Winer Stadtische“ a.d.o. koja važi od 28.08.2018. i traje do 28.08.2019. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.
-CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika
Program putovanja br 1. od 15.03.2019.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA Casa Travel Licenca OTP br. 56/2018 od 14.11.2018.