RUSIJA ( SANKT-PETERBURG,MOSKVA)
Krakov,Varšava,Viljnus, Sankt-Peterburg,Moskva, Brest
(11 dana/7noći)

05.09-15.09.2019

Cena aranžmana : 390€ 

Program putovanja;

1. dan BEOGRADNOVI SAD
 Polazak iz Beograda je u 16:00 sa parkinga koda Arene, u 18:00 sati iz Novog Sada sa parkinga kod “lokomotive”. Vožnja kroz Mađarsku i Slovačku prema Krakovu i Varšavi…
2. danKRAKOV – VARŠAVA
 Dolazak u Krakov u jutarnjim časovima. Po dolasku obilazak grada i upoznavanje sa znamenitostima u pratnji stručnog vodica. Slobodno vreme za odmor i osveženje. Nastavak puta ka Varšavi. Odlazak u hotel, smeštaj. Noćenje.
3. dan VARŠAVA VILNJUS
 Doručak. Napuštanje hotela u 07:00 sati i polazak u obilazak Varšave: Stare Miesto sa starim kraljevskim dvorom i Barbakan tvrdjavom, šetnja kroz stari grad do Aleje Jovana Pavla II i modernog dela grada, kojim dominira Staljinova palata, danas dvor nauke i kulture, kuća Marije Kiri, spomenik Zigmundu…. U podnevnim satima je planiran polazak grupe prema Litvaniji… Dolazak u Viljnus u večernjim satima, noćenje.
4. dan VILNJUS – SANKT-PETERBURG
Doručak, napuštanje hotela i odlazak u obilazak glavnog grada Litvanije, drugi po velilčini grad u Baltičkim zemljama. Obilazak grada i upoznavanje sa znamenitostima u pratnji vodiča. Podnevni polazak za Sankt Peterburg. Po dolasku, odlazak u hotel na smeštaj. Noćenje.
5. dan –SANKT-PETERBURG
Doručak, Nakon doručka odlazak na panoramsko razgledanje grada: Nevski prospekt (bulevar), Kazanska Crkva, Hram Spasa na krvi, zgrada Admiraliteta, Isakijevska Crkva, spomenik Petra I. Poseta Ermitaža jednog od najbogatijih muzeja u svetu …Slobodno predveče za ručak po izboru u gradu. U nastavku dana (fakultativno) odlazak na velelepno krstarenje Nevom i mnogobrojnim kanalima. Nakon obilaska odlazak u hotel na smeštaj. Noćenje.
6. dan SANKT-PETERBURG
Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela i polazak za dvorac Petergof. Obilazak kompleksa Petrovog dvorca na obali Finskog zaliva sa velelepnim fontanama, zgrada dvorca – fakultativno. Slobodno vreme do polaska za Sankt Petersburg. Popodnevni odlazak u grad. Obilazak znamenitosti Sankt-Peterburga u pratnji vodiča… setnja Nevskim bulevarom, …slobodno vreme. Nocno posmatranje podizanja mostova… Kasno uveče polazak za Sergijev Posad …
7. danSERGIJEV POSAD MOSKVA
Dolazak u Sergijev Posad u prepodnevnim satima i pauza od dva sata radi obilaska Trojice Sergijeve Lavre – jednog od najvećih i najstarijih ruskih manastira, ranije rezidencija ruskog Patrijarha (u njemu se nalaze mošti Sv. Sergija Radonješkog). Dolazak u popodnevnim satima u Moskvu. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
8. dan – MOSKVA
Doručak. Nakon doručka sledi panoramsko razgledanje grada, pogled na stadion “Lužniki” – najveći sportski stadion u Rusiji sa osmatračnice pored MGU (Moskvskog Državnog Univerziteta). Odlazak na Crveni trg, Boljšoj teatar, Crkva Vasilija Blaženog. Obilazak Kremlja: Uspenska, Arhangelska i Blagovešćenska crkva, car-zvono, car-top … Slobodno vreme na Crvenom trgu (po izboru: GUM, šetnja oko Kremlja, Aleksandrovski vrt, Manjež – izlozbeni centar, Kazanjska crkva, Crkva Iverske Bogorodice) … Slobodno vreme. Povratak u hotel, noćenje.
9. dan MOSKVABREST
Doručak, Rani jutranji polazak za Brest. Dolazak u Brest u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Noćenje.
10. danBREST
Doručak. Napuštanje hotela slobodno vreme za individualni razgled Bresta i polazak prema Srbiji vožnja sa pauzama po potrebi grupe i radi obavljanja carinskih formalnosti…
11. dan NOVI SAD – BEOGRAD
Dolazak u mesto polaska u prepodnevnim satima, zavisno od zadržavanja na granicama.

U cenu je uključeno :
-prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu ( klima,TV,audio oprema)
-smeštaj u 1/2 sobama u  hotelu sa 2/3 * u Varšavi, na bazi 1 ND
-smeštaj u 1/2 sobama u  hotelu sa 2/3 * u Viljnusu ,na bazi 1 ND
-smeštaj u 1/2 sobama u  hotelu sa 2/3 * u Sankt Peterburgu, na bazi 2 ND
-smeštaj u 1/2 sobama u  hotelu sa 2/3 * u Moskvi , na bazi 2 ND-
-smeštaj u 1/2 sobama u  hotelu sa 2/3 * u Brestu , na bazi 1 ND –
-troškove organizacije i vodjenja aranžmana
-usluge licenciranog vodiča grupe

U cenu nije uključeno:

-ulaznice i fakultativne izlete
-putno zdravstveno osiguranje
-doplata za 1/1 sobu iznosi 200€
-Individualne troškove i ostale ne pomenute troškove.

Cene fakultativnih izleta po osobi:

-cene izleta i ulaznica: Ermitaz 20€, krstarenje Nevom 15€, Petrov dvorac 15€, Tretjakovska galerija 10€.

NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Uslovi i način plaćanja

-Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu UniCredit Bank BEOGRAD banke na dan uplate.
-gotovinski – uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
-kreditnim karticama BANCA INTESA do 6 meseci bez kamate
-uplatom preko računa

VAŽNE NAPOMENE:

– Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno i šta nije uključeno u cenu.

– Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.casatravel.rs – Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.

-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.

-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU

-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze

-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod javnog notara.

– Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj 100133931 kod kompanije „Winer Stadtische“ a.d.o. koja važi od 28.08.2018. i traje do 28.08.2019. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.

-CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 prijavlenih putnika

Program putovanja br 1. od 26.12.2018.

ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTIČKA AGENCIJA Casa Travel Licenca OTP br. 56/2018 od 14.11.2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share →