U Srcu Transilvanije

     autobusom,  2 noćenja

    Termin:
    24.10 – 28.10 .2024

 

          CENA ARANŽMANA PO OSOBI : 148€

castle-peles2
romania-sigisoara
brasov-1
brasov3
peles-castle3
sighisoara4
previous arrow
next arrow
castle-peles2
romania-sigisoara
brasov-1
brasov3
peles-castle3
sighisoara4
previous arrow
next arrow

cena aranžmana 148€

KONTAKTIRAJTE NAS

Pozovite nas

021 422200

069 1030133

casatravelns@gmail.com

Rumunija, Transilvasnija, Čudesna i misteriozna, zemlja legendi, šumovitih Karpata. Transilvanija ili Erdelj Nalazi se u karpatsdkom delu Rumunije, poznata je pored svoje izuzetne prirode i čuvenom vlaškom vojvodi Vladu Cepešu, prvom vampiru koji je živeo u dvorcima  danas veoma atraktivnim za posetu turista. Putovanje u Tansilvaniju je jedno sasvim drugačije putovanje.  
 

U SRCU TRANSILVANIJE 
Sigišoara, Brašov, Dvorac Peleš, manastir Sinaja, zamak Bran, Sibinj
2 noći autobusom

Termin: 24.10 – 28.10.2024                                                                                                                                                               
Program putovanja 

1.dan:
Sastanak putnika u 20.00 na AS Vojvodina u Novom Sadu ( Sentanredjski put, preko puta Univereksporta) polazak u 20.30h. U Beogradu sastanak putnika kod beogradske Arene na parkigu sa strane bulevara Zorana Đinđića u 21.30 h, polazak u 22h. Nastavak putovanja ka Rumuniji sa kratkim zadržavanjima radi obavljanja graničnih formalnosti i radi odmora.

2.dan:
U jutarnjim satima dolazimo u Sigišoari. Sigišoara je prelep srednjovekovni gradić koji se nalazi na Listi svetske kulturne baštine UNESCO-a. U njemu je 1431. godine rođen vlaški vladar Vlad Cepeš poznat kao Drakula. Obilazimo staro gradskog jezgra Sigišoare. Nakon obilaska grada nastavljamo put Brašova.. Brašov je jedan od najlepših gradova Rumunije i centar jugoistočne Transilvanije. Sledi panoramsko razgledanje grada: Crna crkva iz XV veka i najveća je gotička crkva između Beča i Carigrada, stara gradska kuća… Slobodno vreme do polaska u hotel koji je smeštenu mestu Predeali. Noćenje.

3. dan:
Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet. Obilazimo manastir Sinaja iz XVII veka i dvorac Peleš, jedan od najlepših dvoraca Evrope. Ovo je nekada bila letnja rezidencija Karola i Elizabete, prvog rumunskog kraljevskog para.
Nakon obilska odlazimo u mesto Sinaja gde ćete imati slobodno vreme za ručak i individualne aktivnosti. Sledi povratak u hotel i slobodno vreme. Noćenje.

4.dan:
Doručak. Odjava iz hotela i nastavak putovanja ka zamku Bran. Zamak potiče iz XIII veka i poznat je po tome što je u njemu Vlad Cepeš Drakula bio zatvoren. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para. Fakultativna poseta zamku. Nakon posete sledi nastavak putovanja ka Sibinju. Sibinj je jedan od najposećenijih gradova u Transilvaniji i jedan od najvažnijih kulturnih centara Rumunije. Od 2007. godine ovaj grad je proglašen evropskom prestonicom kulture. Grad krase kuće koje imaju „oči“ na krovovima, odnosno prozorima zbog čega je dobio i nadimak „Grad sa očima“. Obliazimo staro jezgro grada nakon čega sledi slobodno vreme individualne aktivnosti do polaska za Srbiju u poslepodnevnim satima.

5.dan.
Dolazak u Beograd i Novi Sad u jutarnjim satima

Kraj programa

 

Aranžman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika
Program putovanja br. 3 od 01.03.2023

Organizator putovanja je turistička agencija Casa Travel, Licenca OTP br. 63/2022 A kategorije od 14.06.2022 godine
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel
Posebne napomene su sastavni deo programa

CENA ARANŽMANA PO OSOBI : 148€

 CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu,
 • dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu Carpati 3* u mestu Predeal
 • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
 • troškove organizacije putovanja
 • razgledanje Sigišoare, Brašova, Sibinja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Medjunarodno putno osiguranje,
 • Ulaznice za kulturno istorijske spomenike sa uslugom vodiča
 • Individualne troškove i ostale ne pomenute troškove.
  Gradska boravišna taksa, plaća se na recepciji hotela, cena oko 1.1€

NAČIN PLAĆANJA:

 • prilikom rezervacije uplaćuje se 30% od cene aranžmana.
 • ostatak se uplaćuje najkasnije 10 dana pre polaska na put.
 • gotovinski,
 • na tekući račun,
 • na rate čekovima bez kamate, 40% avans, poslednja rata 2 meseca nakon putovanja, čekovi se deponuju u agenciji najkasnije 7 dana pred putovanje)
  Platnim karticama, Visa, Master, Maestro, Dina

 POPUSTI I DOPLATE

 • deca od 4-12 godina  u pratnji dve odrasle osobe (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžma
 • doplata za jednokrevetnu sobu: 60€

Cene fakultativnih izleta: 45€  za odrasle i  30€ za decu do 12 godina. (Cena obuhvata ulaznice i obilazak zamka Bran, manastira Sinaja i dvorac Peleš)
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije.
Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima.

Informacije o smeštaju:
Hotel Carpati 3* u mestu Predeal.

Napomene u vezi fakultativnih izleta

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije.
Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta.
Termini I program fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih termina na lokalitetima, vremenskih uslova, i drugih objektivnih okolnosti.
Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera pri čemu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta ino partneru ili pratiocu grupe isključivo u evrima.

Napomene vezane za raspored sedenja u autobusu
Raspored sedenja radi se isključivo prema datumu prijave putnika.
Doplata sedišta moguća je samo ukoliko ostanu slobodna što će se znati pred polazak na putovanje

Napomene u vezi sa smeštajem

U smeštajne objekte ulazi se prvog dana posle 14h ili u kasnim popodnevnim satima u zavisnosti od programa putovanja.
Sobe se napustaju do 9h osim ako nije drugačije napomenuto. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktra.
Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju soba. Raspodela soba vrši se na recepciji hotela. Organizator će proslediti zahteve putnika hotelu ali
ne može garantovati za ispunjenje zahteva. Hoteli pružaju uslugu kontinentalnog doručaka na bazi švetskog stola osim ako nije drugačije napomenuto.
Sobe raspolažu TV, TWC. Smeštaj je 1/2 sobama osim ako je drugačije naglašeno. U većini hotela moguće je dodati jedan ili dva pmoćna kreveta u sobu što može da utiče na konfor smeštaja.
Dva kreveta su standrdne veličine dok treći, pomoćni krevet može da bude drvene ili metalne konstrukcije ili dvosed, sofa ili fotelja na rasklapanje.

Aranžman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika
Program putovanja br. 2 od 02.12.2022

Organizator putovanja je turistička agencija Casa Travel, Licenca OTP br. 63/2022 A kategorije od 14.06.2022 godine
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel
Posebne napomene su sastavni deo programa

VAŽNE NAPOMENE:

1.Organizator putovanja je TA ,,Casa Travel”d.o.o iz Novog Sada,članica UTAS-a sa brojem licence A OTP 63/2022 od 14.06.2022.
Za putovanje važe Opšti uslovi putovanja sa kojima svaki putnik treba da se upozna pre samog putovanja.
2.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstanici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
3. Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja, ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora. Validan je samo pisani program putovanja koji je sastavni deo ugovora o putovanju.
4.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u državu u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu pre polaska na putovanje u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili kradje pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
5. Pasoši putnika moraju imati rok važenja minimum šest meseci od dana povratka sa putovanja.
6. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
7. Potpisnik ugovora o putovanju je dužan da pismenim putem (putem maila) obavesti organizatora putovanja ukoliko dodje do promene putne isprave bilo kog putnika sa ugovora o putovanju. U suprotnom, smatraće se da je putna isprava koju agencija ima u svojoj evidenciji važeća i agencija neće snositi odgovornost izdavanja aviokarte ili vize sa pogrešnim podacima.
8. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator putovanja, niti prevoznik, niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredvidjenih okolnosti.
9. U slučaju bilo kakve incidentne situacije ( krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,….)potrebno je da se obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da Vam pomogne u posredovanju izmedju Vas i nadežnih organa.
10. U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
11. Agencija zadržava pravo da obavesti putnike o imenu hotela, opremljenosti soba i cenama fakultativnih izleta do 5 dana pred put.
12. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvidjenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak, …)
13. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
14. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta (ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja…) ne rade.
15. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrdjena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
16. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
17. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel – smeštaj iz ponude organizatora putovanja registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, može to učiniti 5 dana pred put. U slučaju promene smeštaja, organizator će o tome obavestiti putnike (potpisnike ugovora) najkasnije u toku puta, a zamenjen smeštaj mora odgovarati standardima smeštaja datog u opisu programa.
18. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredjaj…).
19. Usluga bežičnog interneta WIFI ne podrazumeva obavezno i dobar signal u sobama i svim delovima hotela. Moguće je da je signal odgovarajući samo u odredjenim delovima hotela, obično oko recepcije ili baru. Takodje, brzina protoka može biti brža ili sporija u zavisnosti od tehničke opremljenosti. Oznaka WiFi ne podrazumeva besplatan internet nego način korišćenja interneta.
20. Kod autobuskih aranžmana predvidjene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. WC-i u turističkim autobusima nisu u upotrebi.
21. U prevoznim sredstvima je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
22. Organizator putovanja zadržava pravo na razmeštaj putnika u prevoznom sredstvu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište u prevoznom sredstvu koje mu organizator dodeli. Organizator će nastojati da izadje u susret željama putnika, ali ne može garantovati ovakvu uslugu.
23. Agencija organizator ili inopartner odredjuje mesta polaska i dolaska prevoznog sredstva, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima na maršuti, kao i motel, u trajanju od 20 – 60 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi, ili skrati, predvidjene pauze.
24.Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere (javni gradski prevoz, iznajmljena vozila I sl.) i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami.
25. Putnici se mole za razumevanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i mora se imati u vidu da se osećaj toplote i hladnoće različito doživljava. Za ovakvu vrstu putovanja je potrebno razumevanje i tolerancija među putnicima.
26. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa niti su sastavni deo plana i programa puta. Izvode se u saradnji sa inopartnerom, lokalnom agencijom. Organizator putovanja i organizator izleta na putovanju (inopartner) zadržavaju pravo izmene termina i uslova izvodjenja fakultativnih izleta predvidjenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, a može doći i do promena u ceni, satnici, organizaciji od strane inopartnera ili usled nepredvidjenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može da utiče, a samim tim nije ni odgovoran za realizaciju fakultativnih izleta, kao ni za eventualnu promenu cena poslatih pre započinjanja putovanja.
27. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
28. Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
29. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
30. Putnik je dužan da poštuje satnice određene od strane predstavnika agencije na putovanju. Ukoliko putnik ne poštuje satnicu i ne pojavi se na dogovorenom mestu polaska u dogovoreno vreme polaska, predstavnik agencije će smatrati da je putnik svojevoljno odlučio da ostane na destinaciji, što mu daje za pravo da isključi putnika sa putovanja i nastavi sa realizacijom programa, ne snoseći nikakvu odgovornost za taj potez.
31. U slučaju nedoličnog ponašanja putnika, ometanja vodiča ili vozača u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika, vodič ili predstavnik agencije ima pravo da tog putnika isključi sa putovanja bez prava žalbe ili povraćaja novca.
32. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik morasam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj 2701285 25.05.2022 do 01.10.2022. godine Kompanije Dunav Osiguranja u iznosu od 30.000.- Eura . Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.
-CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

 

 

Aranžman je rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika

Program putovanjbr 2. od 06.09.2022
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTIČKA AGENCIJA Casa Travel Licenca kategorije A, OTP br. 63/2022 od 14.06.2022.

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.