BEČ
autobusom 

4 dana/ 2 noći 

14.02.2019. – 17.02.2019. 
SPECIJALNA PONUDA 95€
REDOVNA CENA 115€

Program putovanja;
Prvi dan BEOGRAD, NOVI SAD
Polazak iz Beograda u 22.00h, iz Novog Sada u 23.30h, parking kod lokomotive. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Austriju. Usputna zadržavanja radi obavljanja graničnih formalnosti i kratkih pauza. .
Drugi dan BEČ
Dolazak u Parndorf – najatraktivniji outlet grad u Evropi, sa gotovo 200 brendiranih prodavnica. Slobodno vreme za šoping.
Nastavak putovanja prema Beču. Obilazak grada: najpre panoramski, a zatim i pešačka tura sa vodičem u trajanju od oko dva
sata: Ring, Opera, Parlament, Hofburg, Katedrala Svetog Stefana… Smeštaj u hotel. Noćenje.
Treći dan BEČ
Doručak. Fakultativni izlet u Bratislavu. Obilazak slovačke prestonice koja se nalazi na oko 60 km od Beča. Obilazak: Brdo Slavin, tvrđava, katedrala Sv. Martina, Stari trg, Biskupska palata, palata Gaskovic Reduta, Staro mesto sa starom Gradskom većnicom. Povratak u Beč u popodnevnim satima. Slobodno poslepodne za individualne aktivnosti (preporučujemo odlazak u neki od odličnih bečkih muzeja). Noćenje.
Četvrti dan ŠENBRUN
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni odlazak u prelepi dvorac Šenbrun, letnju rezidenciju Habzburgovaca, u kojoj je
svojevremeno svirao i Mocart. Slobodno vreme u prelepim baštama Šenbruna. Mogućnost organizovanja izleta i obilazak
Dunavskog tornja. Polazak za Srbiju oko 16h. Dolazak u Novi Sad u noćnim satima.
U cenu je uključeno
– Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
– dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 3* u Beču
– obilaske prema programu putovanja
– usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
– troškove organizacije putovanja.
U cenu nije uključeno
– Medjunarodno zdravstveno osiguranje
– Fakultativne izlete
– Potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
– Individualne troškove i ostale ne pomenute troškove.
Cene fakultativnih izleta po osobi
Podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika:
– Šenbrun (Imperial tura) – 25 €
– Bratislava 10 €.
– Dunavski Toranj 10 €.
NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
Opis smeštaja: Hotel BOCK 3* Wiener Straße 196, na liniji gradskog prevoza, u blizini velikog trznog centra SCS, na obali jezera. Hotel G&K 3 *(Klingerstraße 2, 2353 Guntramsdorf), Hotel Pyramida Event hotel 4*, Parkallee 2 Vorsendorf, Ibis Budget Wien Messe, Lassallestrasse 7, Wien,Hotel Austria 3* (Hauptstraße 27, Gablitz), locirani oko 15 km od centra grada. Raspolažu dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, TWC, TV, telefonom…Hoteli raspolažu sa recepcijom restoranom, aperitiv barom. Agencija zadržava pravo korekcije hotela.
Uslovi i način plaćanja
– Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu UniCredit Bank BEOGRAD banke na dan uplate.
– gotovinski – uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre    polaska
– kreditnim karticama BANCA INTESA do 6 meseci bez kamate
– uplatom preko računa
VAŽNE NAPOMENE:
– Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno i šta nije uključeno u cenu.
– Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.casatravel.rs – Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
– Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
– Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod javnog notara.
– Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj 100133931 kod kompanije„Winer Stadtische“ a.d.o. koja važi od 28.08.2018. i traje do 28.08.2019. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.
-CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaze putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Program putovanja br 1. od 19.11.2018.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA Casa Travel Licenca OTP br. 56/2018 od 14.11.2018.

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.