theater-lyon
beaune-casa travel 2
burgundy-736590_1920
castle-casa travel 1
chateauneuf-casa travel 3
cluny burgundija
lyon-casa travel 2
lyon-casa travel 3
lyon-casa travel
window-casa travel 1
previous arrow
next arrow
theater-lyon
beaune-casa travel 2
burgundy-736590_1920
castle-casa travel 1
chateauneuf-casa travel 3
cluny burgundija
lyon-casa travel 2
lyon-casa travel 3
lyon-casa travel
window-casa travel 1
previous arrow
next arrow

cena 221€

KONTAKTIRAJTE NAS

                        021 422200
                        021  422201
                       069 1030133

casatravelns@gmail.com

CENA ARANŽMANA : 221

U cenu je uključeno
 Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema program,
 tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 3* u Lyonu ili okolini,
 usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
 troškove organizacije putovanja.
U cenu nije uključeno
 Medjunarodno zdravstveno osiguranje,
 Potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
 fakultativni izleti,
 Troškovi gradskog prevoza,
 Individualne troškove i ostale ne pomenute troškove.
Doplate i popusti: Doplata za jednokrevetnu sobu 80 €
Uslovi i način plaćanja
 Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate. 
 gotovinski – uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana
 prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
 uplatom preko računa

Fakultativni izleti
Dižon: 35€
Cluny – Beaun: 40€

Autobusom, 6 dana, 3 noćenje
Program putovanja:
1. dan: NOVI SAD – BEOGRAD – LYON
Sastanak grupe u 17.00 h. u Novom Sadu na parkingu kod „Lokomotive“, polazak u 17.30 časova.
Polazak iz Beograda kod Arene u 18:30. Noćna vožnja autobusom preko Hrvatske i Slovenije I Italije sa kraćim zadržavanjima radi odmora.
2. dan: LYON
Dolazak u podnevnim satima u Lyon. Po dolasku smeštamo se u hotel i nakon kraćeg odmora odlazimo
u pešačko razgledanje grada. Poluostrvo između reka Saone i Rhone – trg Bellecour – četvrt LesCordeliers – trg Place des Terreux – Gradska kuća. Šetnja starim istoriskim jezgrom i poseta crkvi sv.Ivana iz 12. veka sa poznatim astronomskim satom. Za stari Lyon koji je pod zaštitom Unesca karakteristični su brojni renesansni prolazi među kućama zvani „traboules“. Na kraju razgledanja odlazimo uspinjačom na brežuljak Fourviere do panoramskog vidikovca i velike bogato ukrašene bazilike. Slobodno vreme u centru Lyona za večeru. Pešačka zona u središtu nudi bogati izbor prodavnica i ugostiteljsku ponudu. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
3. dan: LION- DIŽON-AUXOIS
Doručak. Nakon doručka odlazimo na celodnevni fakultativni izlet. Po dolasku u Dijon sledi razgledanje glavnog grada Burgundije, prestonice nekadašnje moćne kraljevine: Palata burgundskih vojvoda na predivnom Trgu oslobođenja, katedrala st. Benigne, najvažnija građevina burgundske gotike iz 13. veka, crkva Notre Dame, crkva sv. Mihovila, francuska pijaca sagrađena prema nacrtima Gustava Ajfela okružena mnogobrojnim restoranima i tavernama, toranj Filipa dobrog. Nakon razgledanja imamo slobodno vreme za ručak i uživanje u vinima, medu i senfu po kome je Dijon nadaleko poznat. Posle pauze, nastavak puta ka srednjovekovnom živopisnom gradiću Semur-en-Auxois. Ovaj prelepi i živopisan grad nalazi se na ružičastoj granitnoj visoravni i predstavlja parvo istorijsko remek delo. Na povratku ka Lionu posetićemo I Chatenauneuf-en Auxois, prelep dvorac iz 15 veka. Povratak u hotel. Noćenje
4. dan: CLUNY – BEAUN
Doručak. Odlazak na celodnevni fakultativni izlet. Dolazak u Cluny, grad koji je tokom 11. veka bio jedan od najvažnijih centara hrišćanstva s čuvenom benediktinskom opatijom, remek delo romaničke umetnosti. Cluny je gradić gde se može uživati u poznatim pekarskim proizvodima. Sve ulice u gradu jednosmerne dok je istoriski centar u potpunosti pokriven kaldrmom. Nakon obilaska slobodno vreme za ručak ili kafu. Nastavljamo vožnju prema Beauneu, vinskoj prestolnici Burgundije. Odlazimo u kuću
burgundskog kancelara Rolinsa, Marché aux vins, muzej vina. Poseta Caves de Grande Patriarche, najvećim vinskim podrum Burgundije, osnovanog 1700. godine (preko 5 km ), sa degustacijom vina. Povratak u hotel. Noćenje.
5. dan: LYON – GRENOBL – BEOGRAD – NOVI SAD
Doručak. Nakon doručka napuštamo hotel. Polazimo za Grenobl. Ovaj grad francuske romase sagrađen je na reci Izer prepun je francuskog šarma. Grad bogate tradicije i culture. Grenoble je poznat skijaški centar sa brojnim turističke zanimljivostima. Posetićemo katedralu Notr Dam, Baziliku Sacré-Coeur,Ansien Palata.. Nakod obilaska grada, slobodno vreme do polaska autobusa u popodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju I Hrvatsku.
5. dan: BEOGRAD-NOVI SAD
Dolazak u jutarnjim satima u Beograd I Novi Sad.

Važne napomene

 

1.Organizator putovanja je TA ,,Casa Travel”d.o.o iz Novog Sada,članica UTAS-a sa brojem licence 56/2018 od 14.11.2018Za putovanje važe Opšti uslovi putovanja sa kojima svaki putnik treba da se upozna pre samog putovanja.

 2.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstanici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

 3. Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja, ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora. Validan je samo pisani program putovanja koji je sastavni deo ugovora o putovanju.

 4.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u državu u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu pre polaska na putovanje u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili kradje pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

 5. Pasoši putnika moraju imati rok važenja minimum šest meseci od dana povratka sa putovanja.

 6. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.

 7. Potpisnik ugovora o putovanju je dužan da pismenim putem (putem maila) obavesti organizatora putovanja ukoliko dodje do promene putne isprave bilo kog putnika sa ugovora o putovanju. U suprotnom, smatraće se da je putna isprava koju agencija ima u svojoj evidenciji važeća i agencija neće snositi odgovornost izdavanja aviokarte ili vize sa pogrešnim podacima.

 8. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator putovanja, niti prevoznik, niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredvidjenih okolnosti.

 9. U slučaju bilo kakve incidentne situacije ( krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,….)potrebno je da se obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da Vam pomogne u posredovanju izmedju Vas i nadežnih organa.

 10. U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

 11. Agencija zadržava pravo da obavesti putnike o imenu hotela, opremljenosti soba i cenama fakultativnih izleta do 5 dana pred put.

 12. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvidjenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak, …)

 13. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

 14. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta (ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja…) ne rade.

 15. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrdjena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

 16. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 17. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel – smeštaj iz ponude organizatora putovanja registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, može to učiniti 5 dana pred put. U slučaju promene smeštaja, organizator će o tome obavestiti putnike (potpisnike ugovora) najkasnije u toku puta, a zamenjen smeštaj mora odgovarati standardima smeštaja datog u opisu programa.

 18. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredjaj…).

 19. Usluga bežičnog interneta WIFI ne podrazumeva obavezno i dobar signal u sobama i svim delovima hotela. Moguće je da je signal odgovarajući samo u odredjenim delovima hotela, obično oko recepcije ili baru. Takodje, brzina protoka može biti brža ili sporija u zavisnosti od tehničke opremljenosti. Oznaka WiFi ne podrazumeva besplatan internet nego način korišćenja interneta.

 20. Kod autobuskih aranžmana predvidjene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. WC-i u turističkim autobusima nisu u upotrebi.

 21. U prevoznim sredstvima je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.

 22. Organizator putovanja zadržava pravo na razmeštaj putnika u prevoznom sredstvu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište u prevoznom sredstvu koje mu organizator dodeli. Organizator će nastojati da izadje u susret željama putnika, ali ne može garantovati ovakvu uslugu.

 23. Agencija organizator ili inopartner odredjuje mesta polaska i dolaska prevoznog sredstva, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima na maršuti, kao i motel, u trajanju od 20 – 60 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi, ili skrati, predvidjene pauze.

 24.Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere (javni gradski prevoz, iznajmljena vozila I sl.) i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami.

 25. Putnici se mole za razumevanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i mora se imati u vidu da se osećaj toplote i hladnoće različito doživljava. Za ovakvu vrstu putovanja je potrebno razumevanje i tolerancija među putnicima.

 26. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa niti su sastavni deo plana i programa puta. Izvode se u saradnji sa inopartnerom, lokalnom agencijom. Organizator putovanja i organizator izleta na putovanju (inopartner) zadržavaju pravo izmene termina i uslova izvodjenja fakultativnih izleta predvidjenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, a može doći i do promena u ceni, satnici, organizaciji od strane inopartnera ili usled nepredvidjenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može da utiče, a samim tim nije ni odgovoran za realizaciju fakultativnih izleta, kao ni za eventualnu promenu cena poslatih pre započinjanja putovanja.

 27. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

 28. Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

 29. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

 30. Putnik je dužan da poštuje satnice određene od strane predstavnika agencije na putovanju. Ukoliko putnik ne poštuje satnicu i ne pojavi se na dogovorenom mestu polaska u dogovoreno vreme polaska, predstavnik agencije će smatrati da je putnik svojevoljno odlučio da ostane na destinaciji, što mu daje za pravo da isključi putnika sa putovanja i nastavi sa realizacijom programa, ne snoseći nikakvu odgovornost za taj potez.

 31. U slučaju nedoličnog ponašanja putnika, ometanja vodiča ili vozača u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika, vodič ili predstavnik agencije ima pravo da tog putnika isključi sa putovanja bez prava žalbe ili povraćaja novca.

 32. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj 990000038373 kod kompanije „Triglav Osiguranje“ a.d.o. koja važi od 01.10.2019. i traje do 01.10.2020. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

 Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.

-CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Aranžman je rađen na bazi minimum 40 prijavlenih putnika

 Program putovanja br 1. od 30.10.2019.

ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTIČKA AGE

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.