Porto-grad
lisbon-tranvaj
facade-lisabon
obidos-portugal
portugal-Batalja
portugal-koimbra
sintra1
sintra
stairs-Braga
spain-santiago
gijon-španija
san-sebastian-španija
nice-francuska
italy-milano
previous arrow
next arrow
Porto-grad
lisbon-tranvaj
facade-lisabon
obidos-portugal
portugal-Batalja
portugal-koimbra
sintra1
sintra
stairs-Braga
spain-santiago
gijon-španija
san-sebastian-španija
nice-francuska
italy-milano
previous arrow
next arrow

 

 

Termini:15.06 – 29.06.2020
               02.10.-16.10.2020
 cena :599€

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Pozovite nas

021 422200

         069 1030133

casatravelns@gmail.com

Cena aranžmana  599€

U cenu je uključeno:

 • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (klima, TV, audio oprema),
 • smeštaj u hotelu sa 3 * u Nici, na bazi 1 noćenje sa doručkom u 1/2 ili 1/3 sobama
 • smeštaj u hotelu sa 3 * u Gijon na bazi 1 noćenje sa doručkom u 1/2 ili 1/3 sobama,
 • smeštaj u hotelu sa 3 * u Porto na bazi 3 noćenje sa doručkom u 1/2 ili 1/3  sobama,
 • smeštaj u hotelu sa 3 * u Lisabonu, na bazi 3 noćenja sa doručkom u 1/2 ili 1/3 sobama
 • smeštaj u hotelu sa 3 * u San Sabastijanu , na bazi 1 noćenja sa doručkom u 1/2 ili 1/3 sobama,
 • smeštaj u hotelu sa 3 * u Milanu, na bazi 1 noćenje sa doručkom u sobama
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • usluge licenciranog vodiča grupe

U cenu nije uključeno:

 • ulaznice i fakultativni izleti
 • putno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove i ostale ne pomenute troškove.

 

Cene fakultativnih izleta po osobi (bez ulaznica za lokalitete)

 • SINTRA – KABO DI ROKO – KAŠKAIŠ: 30€

         

NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

PORTUGALIJA
Sa Atlantskom Španijom
(10noći/15dana)

Program putovanja:

1.dan: NOVI SAD – BEOGRAD
Sastanak grupe u poodnevnim satima kod ,,Lokomotive”u Novom Sadu, polazak iz Beograda kod Arene u dogovoreno vreme. Sledi noćna vožnja autobusom preko Hrvatske ,Slovenije sa kraćim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2.dan: NICA.Po dolasku sledi obilazak grada:Englesko šetalište, Trg Masena, Fontana sunca, Park Alberta I,kazino ˶Ruhl” hotel Negresko, Gradska kuća, cvetna pijaca… Slobodno popodne. Noćenje.

3.dan: NICA – GIJON. Doručak, nakon čega  sledi slobodno vreme u Nici do popodnevnih časova kada nastavljamo put ka Španiji.Noćna vožnja.

4.dan:GIJON
Dolazak u Gijon u prepodnevnim satima. Grad u oblasti Asturijas na obali Atlanskog okeana. Obilazimo simbole ovog grada: Park Jardines de la Reina, Plaza Mayor (Nalazi se u srcu Cimadeville i spaja plažu San Lorenzo sa plažom De Poniente i ulicom Corrida). Noćenje.

5: dan:GIJON – SANTJAGO DE KOMPOSTELA – PORTO
Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Santjago. Santjago je treći grad po broju hodčasnika, grad Baroknih i neoklasičnih građevina, Obilazimo katedralu posvećenu Sv.Jakovu čija je izgradnja počela 1075 godine. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti do polaska za Porto. U popodnevnim satima stižemo u Porto. Po dolasku smeštamo se u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

6.dan:PORTO
Doručak. Nakon doručka obilazak starog gradskog jezgra koje je od 1996. godine pod zaštitom UNESCO-a, zatim Gradske katedrale koja je izgrađena u 17.veku, obilazimo Crkvu Klerižos, staru berzu sa Arapskim salonom, gvozdeni most Luisa I, kuća muzike i i jednu od najlepših biblioteka Lelo. Nakon toga sledi slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

7.dan: PORTO
Doručak. Slobodan dan u Portu ili fakultativni odlazak sa stručnim vodičem do Koimbre. Koimbra treći po veličini grad Portugalije posle Lisabona i Porta,grad na desnoj obali reke Mondego. Ovde se nalazi najstariji Univerzitet u Portugalu i drugi najstariji u Evropi osnovan davne 1290 godine. Koimbra je i rodno mesto šest kraljeva Portugalije, među njima i prvog kralja Afonsa Henriquesa. Njegov sarkofag se danas nalazi u samostanu Santa Cruz. Obilazimo Sé Velha-Stara katedrala iz 13. veka jednu od najznačajnijih romaničkih građevina Portugala, Sé Nova- Nova katedrala je današnje sedište gradske biskupije, Jardim Botanico, botanička bašta iz 1774..nakon obilaska sa vodičem predviđeno je slobodno vreme. Povratak u Porto. Slobodno vreme. Noćenje.

8dan: PORTO– BATALJA – NAZARE – OBIDOŠ – LISABON
Doručak. Napuštaje hotela, kraće slobodno vreme do polaska za Obidoš srednjovekovni grad opasan tvrđavom iz 12 veka, visokom 13m. Poznat je kao „grad venčani poklon“ kralja Deniša koji je svojoj supruzi kraljici Izabeli poklonio prilikom njihovog venčanja 1282. godine. Ovo je jedno veoma živopisno selo uskih i kaldrmisanih ulica, kućica živopisnih boja i rukom oslikanim pločicama „azuležos”. Natavak puta ka Batalji gde se nalazi manastir Svete Marije izgrađenog krajem 14. veka nakon portugalske pobede nad Kastiljom u bici kod obližnjeg mesta Alžubarote. Ovo Gotičko remek delo nalazi se na listi spomenika pod zaštitom UNESCO-a. Nazare, nekada ribarsko mesto poznato je po intenzivno obojenim ribarskim brodićima, a danas je turističko mesto dugih plaža, brojnim ribljim restoranima i pijacama. Alkobasa je grad poznat po manastiru Opatija Svete Marije, najvećoj crkvi u čitavom Portugalu iz 12. i 13. veka koji su na listi spomenika kulture pod zaštitom UNESCO-a. U manastiru su sahranjeni najpoznatiji ljubavnici portugalske istorije – kralj Pedro I i Ines de Kastro, a njihove grobnice se smatraju najlepšim gotičkim reljefnim skulpturama u istoriji portugalske umetnosti. Dolazak u Lisabon u večernjim satima. Smeštaj u hotel.Noćenje.

9.dan: LISABON
Doručak. Nakon doručka slobodan dan u Lisabonu. U večernjim satima odlazak fakultativno na veče Fada. Noćenje.

10.dan:LISABON – SINTRA – KABO DA ROKA – KAŠKAIS
Sintra, letnja rezidencija portugalskih kraljeva do revolucije 1910 godine, okružena slikovitim šumovitim brdima. Obilazimo palatu Pena izgrađenu u 19 veku u stilu romantizma, ukrašenu živim bojama a zbog svoje lepote nalazi se na Uneskovoj listi svetske kulturne baštine.  Kabo da Roko, najzapadnija točka Evrope. Na kamenom obelisku, na litici visokoj 140m upisane su geografske kordinate. Kaškais, nekadašnje ribarsko naselje a danas poznato turističko mesto, sa čuvenim kazinom, golf terenima, luksuznim hotelima koje sa Estorilom povezano šetalištem. Nakon obilaska povratak za Lisabon. Slobodno vreme. Noćenje.

11.dan: LISABON  –  SAN SEBASTIAN
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodan dan u Lisabonu do polaska autobusa u popodnevni satima za Bilbao i San Sebastijan. Noćna vožnja.

12.dan: BILBAO – SAN SEBASTIAN
Dolazak u Bilbao u jutarnjim satima. Obilazak znamenitosti grada. Nastavak puta za San Sebastijan. Smeštaj u hotel, odmor a potom obilazak grada u pratnji vodiča. Slobodno vreme. Noćenje.

13dan:SAN SEBASIJAN – MILANO
Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme za individualne aktivnosti u San Sebastijanu do polaska za Milano u večernjim satima.
14. dan:MILANO
Dolazak u prepodnevnim satima u Milano. Po dolasku sledi panoramsko razgledanje grada: zamak Sforca, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Milanska skal a potom se smeštamo u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

15.dan:MILANO -BEOGRAD – NOVI SAD
Doručak: Nakon doručka napuštamo hotel, pakujemo stvari u autobus. Slobodno vreme u Milanu do polaska za Srbiju.

 

 CENA ARANŽMANA PO OSOBI : 599

 

 

 

Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu.

VAŽNE NAPOMENE:

1.Organizator putovanja je TA ,,Casa Travel”d.o.o iz Novog Sada,članica UTAS-a sa brojem licence 104/2020 od 24.01.2020
Za putovanje važe Opšti uslovi putovanja sa kojima svaki putnik treba da se upozna pre samog putovanja.
2.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstanici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
3. Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja, ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora. Validan je samo pisani program putovanja koji je sastavni deo ugovora o putovanju.
4.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u državu u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu pre polaska na putovanje u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili kradje pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
5. Pasoši putnika moraju imati rok važenja minimum šest meseci od dana povratka sa putovanja.
6. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
7. Potpisnik ugovora o putovanju je dužan da pismenim putem (putem maila) obavesti organizatora putovanja ukoliko dodje do promene putne isprave bilo kog putnika sa ugovora o putovanju. U suprotnom, smatraće se da je putna isprava koju agencija ima u svojoj evidenciji važeća i agencija neće snositi odgovornost izdavanja aviokarte ili vize sa pogrešnim podacima.
8. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator putovanja, niti prevoznik, niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredvidjenih okolnosti.
9. U slučaju bilo kakve incidentne situacije ( krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,….)potrebno je da se obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da Vam pomogne u posredovanju izmedju Vas i nadežnih organa.
10. U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
11. Agencija zadržava pravo da obavesti putnike o imenu hotela, opremljenosti soba i cenama fakultativnih izleta do 5 dana pred put.
12. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvidjenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak, …)
13. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
14. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta (ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja…) ne rade.
15. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrdjena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
16. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
17. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel – smeštaj iz ponude organizatora putovanja registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, može to učiniti 5 dana pred put. U slučaju promene smeštaja, organizator će o tome obavestiti putnike (potpisnike ugovora) najkasnije u toku puta, a zamenjen smeštaj mora odgovarati standardima smeštaja datog u opisu programa.
18. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredjaj…).
19. Usluga bežičnog interneta WIFI ne podrazumeva obavezno i dobar signal u sobama i svim delovima hotela. Moguće je da je signal odgovarajući samo u odredjenim delovima hotela, obično oko recepcije ili baru. Takodje, brzina protoka može biti brža ili sporija u zavisnosti od tehničke opremljenosti. Oznaka WiFi ne podrazumeva besplatan internet nego način korišćenja interneta.
20. Kod autobuskih aranžmana predvidjene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. WC-i u turističkim autobusima nisu u upotrebi.
21. U prevoznim sredstvima je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
22. Organizator putovanja zadržava pravo na razmeštaj putnika u prevoznom sredstvu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište u prevoznom sredstvu koje mu organizator dodeli. Organizator će nastojati da izadje u susret željama putnika, ali ne može garantovati ovakvu uslugu.
23. Agencija organizator ili inopartner odredjuje mesta polaska i dolaska prevoznog sredstva, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima na maršuti, kao i motel, u trajanju od 20 – 60 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi, ili skrati, predvidjene pauze.
24.Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere (javni gradski prevoz, iznajmljena vozila I sl.) i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami.
25. Putnici se mole za razumevanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i mora se imati u vidu da se osećaj toplote i hladnoće različito doživljava. Za ovakvu vrstu putovanja je potrebno razumevanje i tolerancija među putnicima.
26. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa niti su sastavni deo plana i programa puta. Izvode se u saradnji sa inopartnerom, lokalnom agencijom. Organizator putovanja i organizator izleta na putovanju (inopartner) zadržavaju pravo izmene termina i uslova izvodjenja fakultativnih izleta predvidjenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, a može doći i do promena u ceni, satnici, organizaciji od strane inopartnera ili usled nepredvidjenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može da utiče, a samim tim nije ni odgovoran za realizaciju fakultativnih izleta, kao ni za eventualnu promenu cena poslatih pre započinjanja putovanja.
27. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
28. Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
29. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
30. Putnik je dužan da poštuje satnice određene od strane predstavnika agencije na putovanju. Ukoliko putnik ne poštuje satnicu i ne pojavi se na dogovorenom mestu polaska u dogovoreno vreme polaska, predstavnik agencije će smatrati da je putnik svojevoljno odlučio da ostane na destinaciji, što mu daje za pravo da isključi putnika sa putovanja i nastavi sa realizacijom programa, ne snoseći nikakvu odgovornost za taj potez.
31. U slučaju nedoličnog ponašanja putnika, ometanja vodiča ili vozača u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika, vodič ili predstavnik agencije ima pravo da tog putnika isključi sa putovanja bez prava žalbe ili povraćaja novca.
32. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj  00432698 od 01.01.2020 do 01.10.2020. godine Akcionarskog društva za osiguranje „SAVA neživotno osiguranje“ u visini 200.000.- Eura . Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.
-CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Aranžman je rađen na bazi minimu40 prijavljenih putnika

Program putovanjbr 1. o01.10.2019.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTIČKA AGENCIJA Casa Travel Licenca OTP br. 104/2020 od 24.01.2020.

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.