KRAKOV
autobusom 

5 dana/ 2 noći 

14.02.2019. – 18.02.2019. 
SPECIJALNA PONUDA 65€
REDOVNA CENA 79€

Program putovanja;
Prvi dan BEOGRAD NOVI SAD
Polazak iz Beograda u 18h sa parkinga kod Buvlje pijace, a iz Novog Sada u 21:30h sa železničke stanice, parking kod lokomotive,
polazak iz Subotice u 22.30 sa autobuske stanice ili autoput. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku…
Drugi dan KRAKOV
Dolazak u Krakov u jutarnjim satima. Obilazak grada: Brdo Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Stari gradski
Rinek, Crkva Sv. Marije, Univerzitet Jagielo iz XIV veka, Jevrejska četvrt Kazimierz, ulica Kanoniczna sa zgradama iz XIV veka.
Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Treći dan AUŠVIC
Doručak. Nakon doručka fakultativno odlazak u logor „Aušvic“, najozloglašeniji koncetracioni logor nacisticke Nemačke u II
svetskom ratu. Slobodno poslepodne u Krakovu. Noćenje.
Četvrti dan RUDNIK SOLI VELIČKA
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni odlazak u 700 godina star Rudnik soli „Velička“, najstariji rudnik soli u Evropi, u kom
postoji mogućnost spuštanja do dubine od 135 m gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena
od soli i koncertna dvorana. Polazak za Srbiju u popodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku.
Peti dan NOVI SAD BEOGRAD
Dolazak u Srbiju u jutarnjim satima.
U cenu je uključeno:
– Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
– dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 3* u Krakovu
– obilaske prema programu putovanja
– usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
– troškove organizacije putovanja.
U cenu nije uključeno:
– Medjunarodno zdravstveno osiguranje
– Fakultativne izlete
– Potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
– Individualne troškove i ostale ne pomenute troškove.
Cene fakultativnih izleta po osobi
Podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika:
– Logor Aušvic – 25 €
– Rudnik soli Velička 30 €.
NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova
rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima,
broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora
putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
Opis smeštaja: Hotel Junior 3***, Skotnicka 272,30-394, oko 10 km od centra grada u Krakovu , Hotel Fero Express, Bolesława Śmiałego 60,
Kraków, hotel Margarita Czestochowska 53. Raspolažu dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, TWC, TV,
telefonom…Hoteli raspolažu sa recepcijom restoranom, aperitiv barom. Raspolažu dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim
ležajem, TWC, TV, telefonom…Hoteli raspolažu sa recepcijom restoranom, aperitiv barom..Tačno ime hotela biće poznato 7 dana pred put.
Uslovi i način plaćanja
– Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu UniCredit Bank BEOGRAD banke na dan uplate.
– gotovinski – uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana
prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
– kreditnim karticama BANCA INTESA do 6 meseci bez kamate
– uplatom preko računa
VAŽNE NAPOMENE:
– Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno
i šta nije uključeno u cenu.
– Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.casatravel.rs – Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim
ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu
ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i
 Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana
sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u
Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog
da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje
roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora
biti overena kod javnog notara.
– Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj 100133931 kod kompanije
„Winer Stadtische“ a.d.o. koja važi od 28.08.2018. i traje do 28.08.2019. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od
300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa
putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje
organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa
Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih
srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu
uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu
Republike Srbije. Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.
-CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za
odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Aranžman je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika
Program putovanja br 1. od 11.01.2019.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTIČKA AGENCIJA Casa Travel Licenca OTP br. 56/2018 od 14.11.2018

 

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.