VOZOM KROZ EVROPU

(BUDIMPEŠTA, CIRIH, PARIZ, AMSTERDAM, BERLIN)

 10 dana, 7 noći u hotelu, 2 noći u vozu

 Termin putovanja: 10.05.-20.05.2020.

budimpešta1
pariz2
paris1
berlin-91012_1280
amsterdam2
Cirih2
previous arrow
next arrow
budimpešta1
pariz2
paris1
berlin-91012_1280
amsterdam2
Cirih2
previous arrow
next arrow

 

 

cena  779 €

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Pozovite nas

021 422200

         069 1030133

casatravelns@gmail.com

CENA ARNŽMANA PO OSOBI : 779€

Cena aranžmana obuhvata:

 • Vozne karte na svim relacijama predviđenim programom u 2 klasi,

 • Rezervacije običnih, redovnih sedišta na vozovima u 2. klasi

 • Autobuski prevoz na relaciji Novi Beograd, Novi Sad – Budimpešta

 • 1 noćenje sa doručkom u Hotelu sa 2*/3* u Cirihu na liniji gradskog prevoza u dvokrevetnoj sobi,

 • 2 noćenja sa doručkom u Hotelu sa 2*/3* u Parizu na liniji gradskog prevoza u dvokrevetnoj sobi,

 • 2 noćenja sa doručkom u Hotelu sa 2*/3* u Amsterdamu na liniji gradskog prevoza u dvokrevetnoj sobi,

 • 2 noćenja sa doručkom u Hotelu sa 2*/3* u Berlinu na liniji gradskog prevoza u dvokrevetnoj sobi,

 • Usluge turističkog vodiča tokom putovanja

 • Administrativne i organizacione troškove putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Individualne i gore ne pomenute troškove
 • Međunarodno putno osiguranje (kupuje se u agencij oko 12€)
 • Doplata za jednokrevetnu sobu na upit (oko 180€)
 • Karte za gradski prevoz (osim u Berlinu gde vozna karta važi i za gradske vozove S-Bahn)
 • Kartu za transfer redovnom linijom Novi Sad – Beograd oko 800,00 din plaća se direktno na autobuskoj stanici u Novom Sadu
 • Doplate za spavaća kola po osobi (plaća se prilikom sklapanja ugovora o putovanju):
 • Budimpešta – Cirih :Šestokrevetna 34€, Četvorokrevetna 44€, Trokrevetna 54€, Dvokrevetna 74€, Jednokrevetna 114€
 • Berlin – Budimpešta: Šestokrevetna 10€, Četvorokrevetna 30€, Trokrevetna 40€, Dvokrevetna 60€, Jednokrevetna 100€
  •  

 

VOZOM KROZ EVROPU

(BUDIMPEŠTA, CIRIH, PARIZ, AMSTERDAM, BERLIN)

10 dana, 7 noći u hotelu, 2 noći u vozu

Termin putovanja: 10.05.-20.05.2020.

1. Dan. – Beograd – Novi Sad – Budimpešta – Cirih

Sastanak grupe na Novom Beogradu na parkingu kod Arene u 8:30 olazak u 9:00 polazak iz Novog Sada sa parkinga kod ˝Lokomotive˝ u 10:00, vožnja autobusom do prestonice Mađarske. Uz usputne pauze radi regulisanja graničnih formalnosti i osveženje. Po dolasku u Budimpeštu sledi panoramsko razgledanje grada: Trg heroja, Andraši Bulevar, Opera, Vaci ulica, Parlament. Nakon razgledanja slobodno vreme. Sastanak na železničkoj stanici Keleti u 20:00. Čekiranje voznih karata, ukrcavanje u voz i polazak u 20:55. Noćna vožnja vozom do Ciriha.

2. Dan. – Cirih

Dolazak u Cirih na centralnu železničku stanicu u 8:20. Nakon dolaska šetnja do hotela uz usputno razgledanje: Šetnja ulicom Banhofštrase, koja je jedna od najelegantijih ulica u Evropi. Pešačko razgledanje trga Lindenhof… Dolazimo u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.

3. Dan. – Cirih – Pariz

Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela. Stvari ostavljamo u sobi za čuvanje u hotelu. Slobodno prepodne u Cirihu za uživanje na obalama reka Limat, Šil i Ciriškog jezera. Sastanak u hotelu u 14:00. Šetnja do železničke stanice. Ukrcavanje u voz i polazak voza za Pariz u 15:34. Vožnja brzim TGV vozom. Dolazak u Pariz u 19:37. Napuštamo stanicu i pešačimo ili se vozimo gradskim prevozom do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.

4. Dan. – Pariz

Doručak. Nakon doručka polazak u razgledanje grada peške i gradskim prevozom: Veliki bulevari, crkva Madlena, Trg Opere, Trg Vandom, ulica Rivoli, Trg Konkord, Burbonska palata, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Trg Trokadero, palata Šajo, Ajfelova kula, Marsovo polje, Vojna škola, kompleks Invalida sa velelepnom Crkvom kupole, ostrvo Site, katedrala Notr Dam… Slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Noćenje

5. Dan. – Pariz – Amsterdam

Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela. Stvari ostavljamo u sobi za čuvanje u hotelu. Slobodno pre podne za eventualnu samostalnu posetu Luvru ili penjanju na Ajfelovu kulu ili neku drugu aktivnost. Sastanak u hotelu u 15:30. Šetnja ili vožnja gradskim prevozom do železničke stanice. Ukrcavanje u voz i polazak za Amsterdam u 17:25. Dolazak na Amsterdam Central stanicu u 20:44. Šetnja uz kanale ili vožnja gradskim prevozom do hotela. Smeštaj u hotel. Odlazak u grupnu posetu Četvrti crvenih Fenjera i zone noćnog života Amsterdama gradskim prevozom ili pešice. Individualni povratak u hotel. Noćenje

6. Dan. – Amsterdam

Doručak. Posle doručka polazak na pešačko razgledanje osnovnih znamenitosti grada.  Šetnja duž obala velikih kanala uredjenih još pre tri veka. Pešačko razgledanje: Kraljevskog dvorca, Nove i Stare crkve, berze Birlage, glavne železničke stanice, kapele Svetog Olafa i Čajna-tauna. Pored glavnih turističkih ulica i trgova, šetnja po kvartu sa starim kafanama, po najvećoj evropskoj pijaci cveća ili po delu grada u kom se obradjuje drago kamenje. Slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Noćenje

7. Dan. – Amsterdam – Berlin

Doručak. Nakon doručka, odjavljujemo se iz hotela. U 11.00 polazak peške ili gradskim prevozom do železničke stanice. Ukrcavanje u voz. Polazak voza za Berlin je u 13:00. Dolazak u Berlin na glavnu železničku stanicu u 19.22. Odlazak pešice ili vožnja gradskim prevozom do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje

8. Dan. – Berlin

Doručak, posle doručka polazak na pešačko razgledanje grada (gradskim prevozom): East side galerija – BERLINSKI ZID sa umetničkim delima, OstBanhof (železnička stanica nekadašnjeg istočnog Berlina) sedište – naselje nekadašnjeg istočnog Berlina, Aleksandrov Trg sa Televizijskim tornjem, najstariji deo Berlina – četvrt sv.Nikole, Berlinska katedrala, ostrvo muzeja, prelepa ulica UNTER den Linden, Fridrihova ulica sa upoznavanjem nacističke Nemačke, Brandeburška kapija, nemački parlament – REICHSTAG, ulazimo u zapadni Berlin, zgrade nemačke vlade, Tiergarten, Postdamer Platz, Kunstforum – Berlinska filharmonija, nacionalna biblioteka, galerije modernih i starih majstora, Kudumm ulica (najlepša i najekskluzivnija u Berlinu), Čekpoint Čarli (nekadašnji najpoznatiji granični prelaz između istočnog i zapadnog Berlina), Leipziger Strasse, Gendarmenmarkt… Nakon razgledanja slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Noćenje

9. Dan. – Berlin – Budimpešta

Doručak. Nakon doručka, odjava iz hotela. Stvari ostavljamo u sobi za čuvanje u hotelu. Slobodan dan u Berlinu. Preporuka za individualnu posetu: Muzeju špijunaže, i ulazak u čuveni TV Toranj, muzej voštanih figura Madame Tussauds, krstarenje rekom Spree uz magično razgledanje Berlina sa reke, ili poseta muzejima na ostrvu muzeja… Sastanak putnika u hotelu u 17:00. Šetnja ili vožnja gradskim prevozom do glavne železničke stanice. Ukrcavanje i polazak voza ka Budimpešti u 18:53. Noćna vožnja vozom do Budimpešte.

10. Dan. – Budimpešta – Novi Sad – Beograd

Dolazak u Budimpeštu u 8:35. Slobodno vreme za osveženje do 11:30, sastanka na stanici ukrcavanje u voz i polazak za Novi Sad. Dolazak u Novi Sad oko 18:42. Transfer putnika do beograda sa MAS-a do BAS-a redovnom autobuskom linijom. Kraj usluga

VAŽNE NAPOMENE:

1.Organizator putovanja je TA ,,Casa Travel”d.o.o iz Novog Sada,članica UTAS-a sa brojem licence 104/2020 od 24.01.2020
Za putovanje važe Opšti uslovi putovanja sa kojima svaki putnik treba da se upozna pre samog putovanja.
2.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstanici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
3. Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja, ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora. Validan je samo pisani program putovanja koji je sastavni deo ugovora o putovanju.
4.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u državu u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu pre polaska na putovanje u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili kradje pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
5. Pasoši putnika moraju imati rok važenja minimum šest meseci od dana povratka sa putovanja.
6. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
7. Potpisnik ugovora o putovanju je dužan da pismenim putem (putem maila) obavesti organizatora putovanja ukoliko dodje do promene putne isprave bilo kog putnika sa ugovora o putovanju. U suprotnom, smatraće se da je putna isprava koju agencija ima u svojoj evidenciji važeća i agencija neće snositi odgovornost izdavanja aviokarte ili vize sa pogrešnim podacima.
8. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator putovanja, niti prevoznik, niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredvidjenih okolnosti.
9. U slučaju bilo kakve incidentne situacije ( krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,….)potrebno je da se obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da Vam pomogne u posredovanju izmedju Vas i nadežnih organa.
10. U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
11. Agencija zadržava pravo da obavesti putnike o imenu hotela, opremljenosti soba i cenama fakultativnih izleta do 5 dana pred put.
12. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvidjenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak, …)
13. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
14. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta (ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja…) ne rade.
15. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrdjena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
16. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
17. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel – smeštaj iz ponude organizatora putovanja registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, može to učiniti 5 dana pred put. U slučaju promene smeštaja, organizator će o tome obavestiti putnike (potpisnike ugovora) najkasnije u toku puta, a zamenjen smeštaj mora odgovarati standardima smeštaja datog u opisu programa.
18. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredjaj…).
19. Usluga bežičnog interneta WIFI ne podrazumeva obavezno i dobar signal u sobama i svim delovima hotela. Moguće je da je signal odgovarajući samo u odredjenim delovima hotela, obično oko recepcije ili baru. Takodje, brzina protoka može biti brža ili sporija u zavisnosti od tehničke opremljenosti. Oznaka WiFi ne podrazumeva besplatan internet nego način korišćenja interneta.
20. Kod autobuskih aranžmana predvidjene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. WC-i u turističkim autobusima nisu u upotrebi.
21. U prevoznim sredstvima je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
22. Organizator putovanja zadržava pravo na razmeštaj putnika u prevoznom sredstvu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište u prevoznom sredstvu koje mu organizator dodeli. Organizator će nastojati da izadje u susret željama putnika, ali ne može garantovati ovakvu uslugu.
23. Agencija organizator ili inopartner odredjuje mesta polaska i dolaska prevoznog sredstva, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima na maršuti, kao i motel, u trajanju od 20 – 60 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi, ili skrati, predvidjene pauze.
24.Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere (javni gradski prevoz, iznajmljena vozila I sl.) i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami.
25. Putnici se mole za razumevanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i mora se imati u vidu da se osećaj toplote i hladnoće različito doživljava. Za ovakvu vrstu putovanja je potrebno razumevanje i tolerancija među putnicima.
26. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa niti su sastavni deo plana i programa puta. Izvode se u saradnji sa inopartnerom, lokalnom agencijom. Organizator putovanja i organizator izleta na putovanju (inopartner) zadržavaju pravo izmene termina i uslova izvodjenja fakultativnih izleta predvidjenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, a može doći i do promena u ceni, satnici, organizaciji od strane inopartnera ili usled nepredvidjenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može da utiče, a samim tim nije ni odgovoran za realizaciju fakultativnih izleta, kao ni za eventualnu promenu cena poslatih pre započinjanja putovanja.
27. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
28. Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
29. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
30. Putnik je dužan da poštuje satnice određene od strane predstavnika agencije na putovanju. Ukoliko putnik ne poštuje satnicu i ne pojavi se na dogovorenom mestu polaska u dogovoreno vreme polaska, predstavnik agencije će smatrati da je putnik svojevoljno odlučio da ostane na destinaciji, što mu daje za pravo da isključi putnika sa putovanja i nastavi sa realizacijom programa, ne snoseći nikakvu odgovornost za taj potez.
31. U slučaju nedoličnog ponašanja putnika, ometanja vodiča ili vozača u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika, vodič ili predstavnik agencije ima pravo da tog putnika isključi sa putovanja bez prava žalbe ili povraćaja novca.
32. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj  00432698 od 01.01.2020 do 01.10.2020. godine Akcionarskog društva za osiguranje „SAVA neživotno osiguranje“ u visini 200.000.- Eura . Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.
-CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.


Program putovanja br 1. od 10.07.2019.

ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTIČKA AGENCIJA Casa Travel Licenca OTP br. 104/2020 od 24.01.2020.

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.