Aranzmani
plaža santander
palata santander
biarritz-casatravel
bilbao-CASATRAVEL
santander-CASATRAVEL 2
san-sebastian-casa travel
pamplona1
spain san sebastian
museum san sebastijan4
museum san sebastijan4
san sebastian
san-sebastian1
san-sebastian4
spain san sebastian
previous arrow
next arrow
plaža santander
palata santander
biarritz-casatravel
bilbao-CASATRAVEL
santander-CASATRAVEL 2
san-sebastian-casa travel
pamplona1
spain san sebastian
museum san sebastijan4
museum san sebastijan4
san sebastian
san-sebastian1
san-sebastian4
spain san sebastian
previous arrow
next arrow

 

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Pozovite nas

021 422200

         069 1030133

casatravelns@gmail.com

Na krajnjem severoistoku Kantanbrijeske obale, u podnožju Pirineja, na svojim veličanstvenim plažama, ravnicama i zelenim brdima smeštena je Baskija. Ovo je regija koja u toku proleća i leta zbog Atlanske klime obiluje nepreglednim zelenim brežuljcima. Osim manjeg francuskog dela Baskije čiji je glavni gradski centar Biaric, najveći deo oblasti u kojoj žive baskijci, nalazi se u severnoj Španiji gde su smešteni veliki i izuzetni gradovi San Sebastian, Bilbao, Sentander i dr.

CENA ARANZMANA PO OSOBI : 499 Eura

U cenu je uključeno:
prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
1 noćenje sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 1* u Nici
3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 2* u Biarittzi
3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 2* u Santanderu
1 noćenje sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 3* u Montpeljeu
obilaske prema programu putovanja
usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
troškove organizacije putovanja.
U cenu nije uključeno :
-medjunarodno zdravstveno osiguranje
-fakultativne izlete
-potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
-individualne troškove i ostale nepomenute troškove

Cene fakultativnih izleta po osobi:
cene izleta i ulaznica:
SEN ŽAN DELIZ (izlet) – 5€ po osobi / 3€ dete (izlet)
PAPMPLONA – SAN SEBASTIAN (izlet) – 20€ po osobi / 15€ dete
GIJON (izlet) – 35€ po osobi/ 25€ dete
LABORAL (ulaznica) – 5€
ALTAMIRA (ulaznica) – 7€
MAGDALENA PALACE (ulaznica) – 5€

NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Uslovi i način plaćanja:
-Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu UniCredit Bank BEOGRAD banke na dan uplate.

-gotovinski – uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana
-prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
-kreditnim karticama BANCA INTESA do 6 meseci bez kamate
-uplatom preko računa

Program putovanja:
1. DAN:  NOVI SAD – BEOGRAD – MENTON

Sastanak grupe u 15:00h kod Lokomotive u Novom Sadu, polazak u 15:30. Sastanak u Beogradu u 16:30h kod Arene, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića. Polazak autobusa u 17:00h. Vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.
2. DAN:  MENTON – NICA
Dolazak u Menton u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada limuna, cveća I egzotičnih botaničkih bašta. Obilazimo strao jezgro grada koje se spušta od brda Kola Ronja ka staroj luci. Po razgledanju odlazimo u srednjovekovno utvrđeno selo Eze i odlazimo u posetu fabrici parfema Fragonard. Po obilasku nastavljamo put ka Nici, najpoznatijem letovalištu Azurne obale. Panoramsko razgledanje grada; Englesko šetalište, Trg Masena, čuvena pijaca cveća, pravoslavna crkva. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. DAN:  NICA – BIARRITZ
Doručak. Nakon doručka polazak za Biarritz. Dolazak u grad u poslepodnevnim satima. Biarritz je biser Francuske Baskije. Nekadašnja letnja rezidencija Napoleona III i njegove supruge Euhenije. Panoramsko razgledanje grada; Hôtel du Palais, Kazino, Ruska crkva… Nakon obilaska ,smeštaj u hotel. Noćenje.
4. DAN:  BIARRITZ – SEN ŽAN DELIZ
Doručak. U prepodnevnim časovima fakultativna poseta Sen žan Delizu. Povratak u Biarittz. Slobodno vreme kupanje i sunčanje. Noćenje.
5. DAN:  BIARRITZ – PAPMPLONA – SAN SEBASTIAN
Doručak. Polazak za fakultativnu posetu San Sebastianu i Pamploni. Po dolasku razgledanje grada; prelepa plaža La Concha,Palata Miramar, Peines de Viento – skulptura Eduardoa Chillida, akvarijum, stari deo grada, luka. Nakon razgledanja odlazak do Pamplone, svima poznatoj po čuvenoj trci ljudi i bikova. Povratak za Biarritz. Slobodno vreme. Noćenje.
6. DAN:  BIARRITZ – SANTANDER
Napuštanje hotela i polazak za Santander. Dolazak u Santander, lep i miran gradić okružen sa čak 11 prelepih plaža. Biser ovog grada jeste palata Magdalena, smeštena na užvišenju, okružena plažom Sardinero. Moguć organizovan obilazak palate. Ova palata oduvek privlači veliki broj posetilaca sa tim da joj je popularnost porasla posle 2012 godine kada je ovde snimljena čuvena španska serija Gran Hotel. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za kupanje i sunčanje. Noćenje.
7. DAN:  SANTANDER – GIJON – LABORAL
Doručak. Polazak na fakultativno razgledanje Gijona u prepodnevnim časovima. Razgledanje grada; čuvene ulice Corida, trga Begona, las Letronas, plaže San Lorenco i De Poniente, akvarijuma. U poslepodnevnim časovima fakultativna poseta Laboralu. Ova veličanstvena zgrada je nekada bila sirotište, u dvorištu se nalaze oslikane šake po podu koje svedoče o navodnim pokušajima bežanja dece iz ovog sirotišta. U sklopu zgrade nalazi se još i crkva, pozorište kao i fakulteti za turizam, umetnost, marketing i sociologiju. Sa tornja se pruža pogled na ceo grad i okolinu. Slobodno vreme. Povratak u Santander. Noćenje
8. DAN:  SANTANDER
Doručak. Slobodno vreme u Santanderu za kupanje I sunčanje. Noćenje
9. DAN:  SANTANDER – ALTAMIRA – BILBAO – MONTPELJE
Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Bilbao. Usput stajemo radi fakultativne posete pećini Altamira. Ovu pećinu je 1868. godine slučajno otkrio jedan lovac. U njoj se nalazi više od 260 crteža iz takozvanog starog kamenog doba. Pećina je pod zaštitom UNESCO-a. Kratka pauza za ručak u Bilbau. Nastavak puta ka Montpeljeu. Monpelje je univerzitetski grad i idealno mesto za one koji vole dobru hranu i još bolje vino. Po dolasku panoramsko razgledanje grada; Akvadukt, Katedrala SV.Petra, najstarija botanička bašta u Francuskoj, Place de la Comedia – trg na kom se nalaze pozorište i opera, šetalište…Smeštaj u hotel. Noćenje.
10. DAN:  MONTEPELJE – BEOGRAD – NOVI SAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Montpeljeu za šoping ili individualno razgledanje do polaska za Srbiju. Noćna vožnja kroz Francusku, Italiju, Sloveniju I Hrvatsku.
11. DAN:  BEOGRAD – NOVI SAD
Dolazak u Beograd I Novi Sad u popodnevnim časovima. Kraj programa

VAŽNE NAPOMENE:

1.Organizator putovanja je TA ,,Casa Travel”d.o.o iz Novog Sada,članica UTAS-a sa brojem licence 56/2018 od 14.11.2018
Za putovanje važe Opšti uslovi putovanja sa kojima svaki putnik treba da se upozna pre samog putovanja.
2.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstanici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
3. Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem koje nisu u skladu ili su u suprotnosti sa objavljenim programom putovanja, ne mogu biti predmet prigovora putnika za neispunjenje obaveze organizatora. Validan je samo pisani program putovanja koji je sastavni deo ugovora o putovanju.
4.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u državu u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu pre polaska na putovanje u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili kradje pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.
5. Pasoši putnika moraju imati rok važenja minimum šest meseci od dana povratka sa putovanja.
6. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
7. Potpisnik ugovora o putovanju je dužan da pismenim putem (putem maila) obavesti organizatora putovanja ukoliko dodje do promene putne isprave bilo kog putnika sa ugovora o putovanju. U suprotnom, smatraće se da je putna isprava koju agencija ima u svojoj evidenciji važeća i agencija neće snositi odgovornost izdavanja aviokarte ili vize sa pogrešnim podacima.
8. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator putovanja, niti prevoznik, niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredvidjenih okolnosti.
9. U slučaju bilo kakve incidentne situacije ( krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,….)potrebno je da se obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da Vam pomogne u posredovanju izmedju Vas i nadežnih organa.
10. U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
11. Agencija zadržava pravo da obavesti putnike o imenu hotela, opremljenosti soba i cenama fakultativnih izleta do 5 dana pred put.
12. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvidjenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak, …)
13. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
14. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta (ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja…) ne rade.
15. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrdjena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
16. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
17. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel – smeštaj iz ponude organizatora putovanja registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, može to učiniti 5 dana pred put. U slučaju promene smeštaja, organizator će o tome obavestiti putnike (potpisnike ugovora) najkasnije u toku puta, a zamenjen smeštaj mora odgovarati standardima smeštaja datog u opisu programa.
18. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredjaj…).
19. Usluga bežičnog interneta WIFI ne podrazumeva obavezno i dobar signal u sobama i svim delovima hotela. Moguće je da je signal odgovarajući samo u odredjenim delovima hotela, obično oko recepcije ili baru. Takodje, brzina protoka može biti brža ili sporija u zavisnosti od tehničke opremljenosti. Oznaka WiFi ne podrazumeva besplatan internet nego način korišćenja interneta.
20. Kod autobuskih aranžmana predvidjene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. WC-i u turističkim autobusima nisu u upotrebi.
21. U prevoznim sredstvima je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
22. Organizator putovanja zadržava pravo na razmeštaj putnika u prevoznom sredstvu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište u prevoznom sredstvu koje mu organizator dodeli. Organizator će nastojati da izadje u susret željama putnika, ali ne može garantovati ovakvu uslugu.
23. Agencija organizator ili inopartner odredjuje mesta polaska i dolaska prevoznog sredstva, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uobičajena mesta za pauze u zemlji i inostranstvu su neke od pumpi sa odmorištima na maršuti, kao i motel, u trajanju od 20 – 60 minuta. Ukoliko pratilac grupe proceni da je transfer u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku, a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi, ili skrati, predvidjene pauze.
24.Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere (javni gradski prevoz, iznajmljena vozila I sl.) i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami.
25. Putnici se mole za razumevanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i mora se imati u vidu da se osećaj toplote i hladnoće različito doživljava. Za ovakvu vrstu putovanja je potrebno razumevanje i tolerancija među putnicima.
26. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa niti su sastavni deo plana i programa puta. Izvode se u saradnji sa inopartnerom, lokalnom agencijom. Organizator putovanja i organizator izleta na putovanju (inopartner) zadržavaju pravo izmene termina i uslova izvodjenja fakultativnih izleta predvidjenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, a može doći i do promena u ceni, satnici, organizaciji od strane inopartnera ili usled nepredvidjenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može da utiče, a samim tim nije ni odgovoran za realizaciju fakultativnih izleta, kao ni za eventualnu promenu cena poslatih pre započinjanja putovanja.
27. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
28. Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da provere na internetu radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
29. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
30. Putnik je dužan da poštuje satnice određene od strane predstavnika agencije na putovanju. Ukoliko putnik ne poštuje satnicu i ne pojavi se na dogovorenom mestu polaska u dogovoreno vreme polaska, predstavnik agencije će smatrati da je putnik svojevoljno odlučio da ostane na destinaciji, što mu daje za pravo da isključi putnika sa putovanja i nastavi sa realizacijom programa, ne snoseći nikakvu odgovornost za taj potez.
31. U slučaju nedoličnog ponašanja putnika, ometanja vodiča ili vozača u obavljanju posla ili uznemiravanja drugih putnika, vodič ili predstavnik agencije ima pravo da tog putnika isključi sa putovanja bez prava žalbe ili povraćaja novca.
32. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj 990000038373 kod kompanije „Triglav Osiguranje“ a.d.o. koja važi od 01.10.2019. i traje do 01.10.2020. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.
Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.
-CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTIČKA AGENCIJA Casa Travel Licenca OTP br. 56/2018 od 14.11.2018.

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.