PRAG
autobus
6 dana 3 noći
13.02.2019. – 19.02.2019. 

SPECIJALNA PONUDA  69€
REDOVNA CENA     89€   
                                                                 

Program putovanja;

Prvi dan: BEOGRAD, NOVI SAD
Polazak iz Beograda 21:00 h, iz Novog Sada 22:00h sa parkinga kod Lokomotive na

železničkojstanici, Subotica parking kod autobuske stanice 23.30h. Putovanje kroz Mađarsku sa usputnim pauzama, radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.
Drugi dan:
BRATISLAVA-PRAG.
Dolazak u ranim jutarnjim satima u Bratislavu. Obilazak glavnih znamenitosti. Putovanje

prema Pragu. Dolazak u Prag. Razgledanje grada. Jedinstvena prilika da se upoznate i doživite grad za koji kažu da ima posebnu magiju, grad sa hiljadu tornjeva – zlatni Prag. Obilazak Praškog Dvorca na Hradčanima. Panoramsko razgledanje katedrale Svetog Vita sa kapelom Sv. Venceslava i grobnicama čeških kraljeva,stare Kraljevske Palate, Vladislavove Dvorane, bazilike Sv. Đorđa…Nastavak razgledanja kroz Malostranske namesti, Karlov Most, Stara Kula na mostu, spomenik Karlu IV. Dolazak u Staromestske namesti na Starogradski Trg sa čuvenim astronomskim satom “Orloj”, Vaclavske Namesti, Nacionalni Muzej, Pozorište i čuvena Barutna Kula. Slobodno vreme za kaficu ili njoke u centru grada. Smeštaj u hotel. Noćenje.
Treći dan:
KARLOVE VARI. Doručak. Fakultativno odlazak na razgledanje Karlovih Vari, poznatog banjskog i turističkog

mesta. Šetnja užim gradskim jezgrom, poseta Ruskoj Pravoslavnoj Crkvi, banjskim izvorima i degustacija banjske vode. Povratak u hotel. U večernjim satima fakultativna vožnja brodom po Vltavi. Noćenje.
Četvrti dan
DREZDEN. Doručak. Fakultativno odlazak u obilazak Drezdena. Grad koji nazivaju Firenca na Elbi. Po dolasku

obilazak grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni
„Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Povratak u Prag u kasnim popodnevnim
satima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje
Peti dan
KARLŠTAJN. Doručak. Poludnevni fakultativni obilazak dvorca Karlštajn iz XIV veka, u kome je bila rezidencija

kralja Karla IV i u kome se čuva replika krune čeških kraljeva. Nakon obilaska povratak u Prag. Slobodno vreme za individualne
aktivnosti. U poslepodnevnimčasovima povratak za Srbiju. Noćna vožnja..
Šesti dan
NOVI SAD, BEOGRAD. Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim satima

U cenu je u ključeno
– Prevoz turističkim autobusom na relaciji prema programu
– tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama u hotelu 3* u Pragu
– obilaske prema programu putovanja
– usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana
– troškove organizacije putovanja.
U cenu nije uključeno
– Medjunarodno zdravstveno osiguranje
– Fakultativne izlete
– Potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
– Individualne troškove i ostale ne pomenute troškove.
Cene fakultativnihizleta po osobi
Podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika:
 Krstarenje Vltavom 15 €.
 Karlove Vari 20 €.
 Karlštajn 30 €.
 Drezden 30 €.
NAPOMENA-Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se  sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije.Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
Opis smeštaja: Hoteli Fortuna City 3*** Bečvářova 2081/14,, Hotel Fortuna West 3* Mrkvickova br 2, Prag, hotel Globus 3* Gregorova 2115/10, Prag, hotel Juno 3* Štěchovická 2296/2a, Prag, Hoteč Ošlanka, Žižkov, Hotel Amedia, Četvrt Hodov. Dobro povezani sa centrom grada metroom, obično oko 8-15km od samog centra grada. Raspolažu dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, TWC, TV, telefonom…Hoteli raspolažu sa recepcijom, restoranom, aperitiv barom…Agencija zadržava pravo zamene hotela istim ili sličnim hotelom minimum 3*.
Uslovi I način plaćanja
– Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu UniCredit Bank BEOGRAD banke na dan uplate.
– gotovinski – uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana
– prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
– kreditnim karticama BANCA INTESA do 6 meseci bez kamate
– uplatom preko računa

VAŽNE NAPOMENE:
– Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate,
 – Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.casatravel.rs – Mole se putnici da se brižljivo staraju o         svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za     njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod javnog notara.
– Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj 100133931 kod kompanije „Winer Stadtische“ a.d.o. koja važi od 28.08.2018. i traje do 28.08.2019. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.
-CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Program putovanja br 1. od 19.11.2018.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA Casa Travel Licenca OTP br. 56/2018 od 14.11.2018

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.