[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

AMSTERDAM – SVI IZLETI U CENI
4 dana avionom – 3 noćenja
20.09.2019.-23.09.2019.
CENA PO OSOBI 299 

Prvi dan: BEOGRAD- AMSTERDAM
Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u 13.00 sati. Poletanje za Amsterdam u 15.30 sati. Sletanje na aerodrom u Amsterdamu 18.0 0 sati. Po iskrcavanju i obavljanju pasoške kontrole odlazak na transfer do hotela u Amsterdamu železnicom (transfer uključen u cenu). Dolazak u hotel. Smeštaj, slobodno vreme za domor ili odlazak na upoznavanje noćnog života Amsterdama, povratak u hotel, noćenje.
Drugi dan: AMSTERDAM
Doručak, posle doručka polazak na pešačko razgledanje osnovnih znamenitosti grada.  Šetnja duž obala velikih kanala uredjenih još pre tri veka. Pešačko razgledanje: Kraljevskog dvorca, Nove i Stare crkve, berze Birlage, glavne železničke stanice, kapele Svetog Olafa i Čajna-tauna. Pored glavnih turističkih ulica i trgova, šetnja po kvartu sa starim kafanama, po najvećoj evropskoj pijaci cveća ili po delu grada u kom se obradjuje drago kamenje. Slobodno vreme. Popodne rezervisano za posetu muzeja Van Gogh. Povratak u hotel, Noćenje.
Treći dan: AMSTERDAM
Doručak, Nakon doručka odlazak na organizovano krstarenje kanalima, upoznavanje Amsterdama sa vode je potpuno drugačiji osećaj i neverovatno iskustvo. Nakon krstarenja slobodno vreme. Popodne je rezervisano za posetu Rijksmuseum. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
Četvrti dan: AMSTERDAM – BEOGRAD
Rani doručak ili lunch paket. Sobe se napuštaju do 09.00 h. Polazak na aerodrom. Poletanje aviona za Beograd u 12.50 h. Sletanje na beogradski aerodrom Nikola Tesla u 15.10 h.

U cenu putovanja je uračunato:

-Smeštaj u dvokrevetnim I trokrevetnim sobama u hotelu sa 3* na bazi noćenja sa doručkom (boravišna taksa)
-Svi transferi u inostranstvu navedeni u programu
-Pešačko razgledanje Amsterdama sa vodičem na Srpskom jeziku
-Usluge vodiča agencije tokom celog boravka
-Troškovi organizacije i realizacije putovanja
-Ulaznice za muzeje: Rijksmuseum, Van Gogh Museum
-Krstarenje kanalima

U cenu putovanja nije uračunato:

-Prevoz avionom na relaciji Beograd – Amsterdam – Beograd (sa ručnim prtljagom do 10kg)
*Početna cena avio karte 95€ po osobi na najnižoj tarifi
-Doplata za jednokrevetnu sobu (na upit)
-Doplata za čekirani prtljag od 20kg (30-50€)
-Individualni troškovi
-Usluge koje nisu naznačene u programu putovanja
-Međunarodno putno osiguranje

Uslovi i način plaćanja:

-Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu UniCredit Bank BEOGRAD banke na dan uplate.
-gotovinski – uplata avansa od najmanje 40% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
-kreditnim karticama BANCA INTESA do 6 meseci bez kamate
-uplatom preko računa

VAŽNE NAPOMENE:

– Molimo putnike da obrate pažnju na cene i doplate, kao i na informacije šta je uključeno i šta nije uključeno u cenu.
– Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.casatravel.rs – Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.
-Na putovanje mogu da idu putnici državljani Republike Srbije koji poseduju crveni biometrijski pasoš (osim za Crnu Goru, Republiku Srpsku i Makedoniju gde putnici mogu ići i sa ličnom kartom). O uslovima ulaska u EU kao i onim zemljama koje to nisu (dokumenta, potrebna novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju i sl.) potrebno je informisati se na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u Ambasadi, Konzulatu zemlje u koju se putuje ili zemlje kroz koju se prolazi.
-Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU
-Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze
-Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
-Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja, moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod javnog notara.
– Turistička agencija Casa Travel ima propisanu polisu osiguranja u slučajiu insolventnosti i naknade štete broj 100133931 kod kompanije „Winer Stadtische“ a.d.o. koja važi od 28.08.2018. i traje do 28.08.2019. sa ugovorenim ukupnim limitom pokrića po polisi u iznosu od 300.000€. Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizivao 3)Potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa Opštim uslovim putovanja 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja i da iste u celosti prihvata. Opšti uslovi putovanja agencije Casa Travel su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.
-CasaTravel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
-Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
Aranžman je rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika
Program putovanja br 1. od 15.03.2019.
ORGANIZATOR PUTOVANJA JE TURISTICKA AGENCIJA Casa Travel Licenca OTP br. 56/2018 od 14.11.2018.

Sajt CaSA Travel. D.o.o koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.